ŠCC, Višja strokovna šola je član konzorcija za mobilnost za obdobje 2017-2020 in ima možnost, da po porabi lastnih sredstev za odobrene projekte mobilnosti, pridobi sredstva za mobilnosti še preko konzorcija.

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za obdobje 2017-2020.pdf

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za obdobje 2017-2020.pdf

 

 


Šolski center Celje, Višja strokovna šola objavlja razpis za zbiranje prijav ERASMUS+ MOBILNOSTI za študijsko prakso v študijskem letu 2018/2019.

Na razpis se lahko prijavijo vsi študentje Višje strokovne šole, ŠCC, ki imajo v tekočem študijskem letu status študenta prvega ali drugega letnika višješolskega programa.

Študentje lahko v okviru ERASMUS+ programa opravljajo študijsko prakso (SMP) v tujini v gospodarskih družbah, organizacijah in drugih institucijah v državah članicah EU. Višja strokovna šola razpisuje za mobilnost študentov z namenom prakse 1 mesto.


Prenos obrazca za prijavo:  Razpis in obrazec za prijavo ERAZMUS 2018-19

Razpis in obrazec za prijavo ERAZMUS 2018-19

 

Prenos obrazca za prijavo:  Razpis in obrazec za prijavo ERAZMUS 2018-19

Skip to content