Študij na Višji strokovni šoli

Tehnološko in strokovno visoko razvita družba z vedno večjo informacijsko povezanostjo in z medsebojno odvisnostjo ter vedno zahtevnejše razmere v gospodarstvu narekujejo pogoje za izobraževanje v 21. stoletju.
Kot študent ali študentka višješolskih izobraževalnih programov Gradbeništvo, Strojništvo, Mehatronika in Avtoservisni menedžment, ki jih izvajamo na naši višji strokovni šoli, boste pridobili znanja in usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetjih na področju gradbeništva, strojništva, mehatronskih sistemov ali avtoservisnega menedžmenta. Pridobili boste znanja in usposobljenost za uporabo sodobne računalniške ter informacijske tehnologije, organiziranje ter vodenje del in tehnoloških procesov. V času študija boste pridobili tudi praktične izkušnje v podjetjih, saj je 40 % izobraževalnega programa praktičnega izobraževanja.

V času študija imajo študenti dostop do najnovejših tehnologij s področja računalništva, CNC strojev, laboratorijskih meritev, avtomatizacije in robotike in spoznavajo najnovejše aplikacije s področja računalniškega snovanja ter simulacij. Višješolski predavatelji so visoko strokovno usposobljeni, z veliko praktičnih izkušenj in tako lahko študentom med študijem nudijo vso potrebno pomoč.

Skupen evropski izobraževalni trg in trg delovne sile potrebujeta diplomante s primerljivim znanjem, zato so evropske države sprejele odločitev, da bodo prenovile svoje izobraževalne sisteme na področju višjega in visokega šolstva, tako da so ti med seboj kar najlažje primerljivi. Tudi naši višješolski programi so ovrednoteni s kreditnimi točkami po ECTS,  in sicer s 120 KT. Študentom in zaposlenim je tako omogočena mednarodna mobilnost, saj je stopnja izobrazbe ustrezno priznana in ovrednotena.

Vsem spremembam in potrebam na trgu delovne sile lahko sledimo samo z znanjem. Z znanjem, novimi idejami ter z diplomo pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka boste lahko prestopali vse meje in boste soustvarjalci naše bodočnosti.

Uspeh vam je zagotovljen.

Alojz Razpet, ravnatelj

 

Video predstavitve dela in študija na VSŠ Celje po posameznih programih

Avtoservisni menedžment

Gradbeništvo

 
Mehatronika

Strojništvo

 

Skip to content