Ravnatelj mag. Matej Ozebek

Študij na Višji strokovni šoli ŠC Celje

Študentke in študentje naših višješolskih izobraževalnih programov Gradbeništvo, Strojništvo, Mehatronika in Avtoservisni menedžment, boste usvojili kakovostna znanja in pridobili konkretne delovne izkušnje in usposobljenost za delo ter reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetjih na delovnih mestih inženirjev gradbeništva, strojništva, mehatronike ali avtoservisa.

Med študijem zagotavljamo uporabo sodobne tehnične opreme, računalniške in informacijske tehnologije za načrtovanje in izvajanje tehnoloških procesov po aplikacijah stroke. V času študija pridobite praktične izkušnje v podjetjih, saj za Praktično izobraževanje v podjetjih zagotovimo 40 % izobraževalnega programa.

 

V času študija imajo študentje dostop do najnovejših tehnologij  in opreme. Ponujamo še Karierni center za karierni razvoj, povabimo na mednarodne izmenjave ERASMUS+  in v klub diplomantov, pevski zbor, šolski ansambel. Študentje so člani izjemno bogate knjižnice ŠC Celje in v neposredni bližini je študentski dom.

V strojništvu študente urimo za najnovejše tehnologije s področja računalniškega snovanja, simulacij in realne rabe CNC strojev ter laboratorijskih meritev in izbirno za področja avtomatizacije ali energetike in tehnologije proizvodnje ali orodjarstva.

Mehatronikom ponujamo kompetenčna znanja za avtomatizirane, robotizirane, CNC in merilne proizvodne linije ter izbirno poglabljanje za robotiko, avtomatizacijo in proizvodne sisteme.

V gradbeništvu študente usposabljamo za uporabo materialov, konstrukcij, tehnologij gradenj in preizkusov ter dokumentacij na gradbiščih.

Avtoservisni inženirji poglobljeno spoznajo motorje in sklope vozil, varnostne in udobnostne sisteme, sodobno diagnostiko in aplikacije v podjetjih.

Višješolski predavatelji so visoko strokovno usposobljeni, z veliko praktičnih izkušenj, da lahko študentom med študijem nudijo vso potrebno pomoč.

Skupen evropski izobraževalni trg in trg delovne sile potrebujeta diplomante s primerljivim znanjem, zato so evropske države sprejele odločitev, da bodo prenovile svoje izobraževalne sisteme na področju višjega in visokega šolstva, tako da so ti med seboj kar najlažje primerljivi. Tudi

Programi Višje strokovne šole ŠC Celje so del kratke oblike študija po 1. Bolonjski stopnji s 120 kreditnimi točkami KT, ki so mednarodno enakovredne ECTS, da študentom in zaposlenim ponujajo mednarodna mobilnost, saj je stopnja izobrazbe ustrezno priznana in ovrednotena.

Viziji napredne Slovenije in njenega razvoja v trajnostno prihodnost boste z znanjem pridobili še diplomo za naziv strokovne izobrazbe inženir/inženirka in tako na trgu delovne sile z invencijami in inovacijami iz lastnega znanja prestopali vse meje in postali soustvarjalci naše prihodnosti.

Z Višjo strokovno šolo Celje vam je karierni uspeh zagotovljen.

mag. Matej Ozebek, ravnatelj

 

Video predstavitve dela in študija na VSŠ Celje po posameznih programih

Avtoservisni menedžment

Gradbeništvo

 
Mehatronika

Strojništvo

 

Skip to content