Kakšno je POSLANSTVO naše šole?
Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno usposobljen inženirski kader.

Katere smeri lahkom študirate na VSŠ Celje?

Na VSŠ lahko izberete enega od štirih programov študija za inženirja Gradbeništva, Avtoservisnega inženirja ali inženirja Mehatronike in Strojništva. V vseh štirih programih lahko izbirate med rednim študijem in izrednim študijem (študijem ob delu).

Vse programe lahko vpišete kot redni ali izredni (ob delu) študij.  Za več informacij o posameznem študijskem programu kliknite na sličico programa spodaj.

Za več informacij o programu klikni na sliko. Za več informacij o programu klikni na sliko.
Za več informacij o programu klikni na sliko. Za več informacij o programu klikni na sliko.

Vse, ki se odločate za študij na naši šoli vabimo tudi, da si več informacij o študiju samem, o študentskem življenju in možnostih sodelovanja v raznih študentom namenjenih organizacijah in združenjih preberete v našem študijskem vodniku. Vodnik si lahko prenesete na svoj računalnik na spodnji povezavi:

Študijski vodnik.pdf    (verzija 12-3-2021) (2.93 Mb) >>


V primeru, da imate že opravljeno formalno izobraževanje na kakšni drugi šoli in bi želeli izpolniti vlogo za priznavanje vašega dosedanjega izobraževanja z namenom nadaljevanja izobraževanja na VSŠ lahko to storitve s pomočjo tako imenovanega “Obrazca-N”. Več informacij dobite na spletni strani e-uprave Republike Slovenije na temo priznavanja spričeval iz tujine in v referatu šole. 

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja – Obrazec N

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja – Obrazec N.pdf


Kdaj in kako so nastali prvi višješolski izobraževalni programi?

Leta 1994 so dveletne višje šole, ki so delovale v okviru fakultet oz. visokošolskih zavodov, prerasle v triletne visoke strokovne šole. S sprejetjem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju pa so lahko nastale nove Višje strokovne šole z novimi študijskimi programi, ki imajo podlago v poklicnih standardih in so povezovalni člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicni standard podaja ime in kodo poklica, raven zahtevnosti, poklicne kompetence, v opisu pa so podana področja dela, ključna dela, spretnosti in znanja.
Ti programi naj bi nastali na pobudo in za potrebe gospodarstva izven univerzitetnih mest, povezanih z industrijskim okoljem. V letu 1995 se je v prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja vključila tudi Evropska unija preko programa Phare. Glede na interes gospodarstva in nastalo praznino v višješolskem strokovnem izobraževanju smo skupaj s socialnimi partnerji na Tehniški šoli Celje v okviru programa Phare pripravili višješolska strokovna programa Strojništvo in Gradbeništvo.
S sklepom Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Šolski center Celje leta 1996 je bila ustanovljena tudi Višja strokovna šola, ki je začela z izvajanjem rednega študija Strojništva v študijskem letu 1996/1997.

V letu 2007 je potekal v Sloveniji evropski projekt IMPLETUM za prenovo obstoječih višješolskih izobraževalnih programov, pri katerem je aktivno sodelovala tudi naša višja šola. S prenovo so višješolski programi kreditno ovrednoteni po enotnem evropskem kreditnem sistemu (120 KT po ECTS) dobili modularno obliko, večjo izbirnost v modulih, izbirnih predmetih in prosto izbirnih predmetih. Študij po prenovljenih programih smo začeli izvajati v študijskem letu 2008/2009. Predstavitev študijskih programov, ki jih izvajamo na naši šoli, si lahko ogledate v priloženi zloženki, ki jo boste lahko odprli s pomočjo programa Acrobat Reader.

Te zanima več informacij o programih?

Brošura programov: Strojništvo, Gradbeništvo, Mehatronika in Avtoservisni menedžment – 7-1-2016.pdf (0,6 MB)

Za višješolske strokovne izobraževalne programe je značilno:

  • da je temeljno izhodišče za pripravo novega programa poklicni standard,
  • da so vsebine vseh predmetnih področij usmerjene v prakso,
  • da so pri pripravi programa sodelovali strokovnjaki iz gospodarstva, srednjih šol in fakultet,
  • da šole izobražuje nove diplomante skupaj z gospodarstvom, saj mora vsak študent v času študija opraviti 800 ur praktičnega izobraževanja v gospodarstvu,
  • da seminarske naloge in praktično diplomsko delo nastaja v času praktičnega izobraževanja v podjetju,
  • da imajo predavatelji dolgoletne praktične izkušnje.

Splošni deli programov in podrobni katalogi znanj za vse višješolske programe so zbrani na spletnih straneh www.cpi.si

Skip to content