Podroben pregled vseh programov.

 

V letu 2007 je potekal v Sloveniji evropski projekt IMPLETUM za prenovo obstoječih višješolskih izobraževalnih programov, pri katerem je aktivno sodelovala tudi naša višja šola. S prenovo so višješolski programi kreditno ovrednoteni po enotnem evropskem kreditnem sistemu (120 KT po ECTS) dobili modularno obliko, večjo izbirnost v modulih, izbirnih predmetih in prosto izbirnih predmetih. Študij po prenovljenih programih smo začeli izvajati v študijskem letu 2008/2009. Predstavitev študijskih programov, ki jih izvajamo na naši šoli, si lahko ogledate v priloženi zloženki, ki jo boste lahko odprli s pomočjo programa Acrobat Reader.

PDF Embedder requires a url attribute

Te zanima več informacij o programih?

Brošura programov: Strojništvo, Gradbeništvo, Mehatronika in Avtoservisni menedžment – 7-1-2016.pdf (0,6 MB)

 


Vse, ki se odločate za študij na naši šoli vabimo tudi, da si več informacij o študiju samem, o študentskem življenju in možnostih sodelovanja v raznih študentom namenjenih organizacijah in združenjih preberete v našem študijskem vodniku. Vodnik si lahko prenesete na svoj računalnik na spodnji povezavi:

Študijski vodnik.pdf    (verzija 12-3-2021) (2.93 Mb) >>

 

E Studijski Vodnik 2020 (verzija 12 3 2021

 


V primeru, da imate že opravljeno formalno izobraževanje na kakšni drugi šoli in bi želeli izpolniti vlogo za priznavanje vašega dosedanjega izobraževanja z namenom nadaljevanja izobraževanja na VSŠ lahko to storitve s pomočjo tako imenovanega “Obrazca-N”. Več informacij dobite na spletni strani e-uprave Republike Slovenije na temo priznavanja spričeval iz tujine in v referatu šole. 

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja – Obrazec N

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja – Obrazec N.pdf


Kdaj in kako so nastali prvi višješolski izobraževalni programi?

Leta 1994 so dveletne višje šole, ki so delovale v okviru fakultet oz. visokošolskih zavodov, prerasle v triletne visoke strokovne šole. S sprejetjem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju pa so lahko nastale nove Višje strokovne šole z novimi študijskimi programi, ki imajo podlago v poklicnih standardih in so povezovalni člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicni standard podaja ime in kodo poklica, raven zahtevnosti, poklicne kompetence, v opisu pa so podana področja dela, ključna dela, spretnosti in znanja.
Ti programi naj bi nastali na pobudo in za potrebe gospodarstva izven univerzitetnih mest, povezanih z industrijskim okoljem. V letu 1995 se je v prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja vključila tudi Evropska unija preko programa Phare. Glede na interes gospodarstva in nastalo praznino v višješolskem strokovnem izobraževanju smo skupaj s socialnimi partnerji na Tehniški šoli Celje v okviru programa Phare pripravili višješolska strokovna programa Strojništvo in Gradbeništvo.
S sklepom Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Šolski center Celje leta 1996 je bila ustanovljena tudi Višja strokovna šola, ki je začela z izvajanjem rednega študija Strojništva v študijskem letu 1996/1997.

"Več


Za višješolske strokovne izobraževalne programe je značilno:

  • da je temeljno izhodišče za pripravo novega programa poklicni standard,
  • da so vsebine vseh predmetnih področij usmerjene v prakso,
  • da so pri pripravi programa sodelovali strokovnjaki iz gospodarstva, srednjih šol in fakultet,
  • da šole izobražuje nove diplomante skupaj z gospodarstvom, saj mora vsak študent v času študija opraviti 800 ur praktičnega izobraževanja v gospodarstvu,
  • da seminarske naloge in praktično diplomsko delo nastaja v času praktičnega izobraževanja v podjetju,
  • da imajo predavatelji dolgoletne praktične izkušnje.

Splošni deli programov in podrobni katalogi znanj za vse višješolske programe so zbrani na spletnih straneh www.cpi.si

Skip to content