Zgodovinski mejniki

 
Datum:   Zgodovinski mejnik v delovanju šole:
8. 03. 2017 Mednarodna komisija Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je izvedla ponovno zunanjo evalvacijo.
24. 11.2016

V letu 2016 VSŠ Celje praznuje 20 let svojega delovanja. Televizija Celje je v svojem prispevku posnela dogajanje ob svečani podelitvi diplom diplomantom STROJNIŠTVO, GRADBENIŠTVO, MEHATRONIKE IN AVTOSERVISNEGA MEDENŽMENTA. Vabljeni k ogledu prispevka.

3. 07. 2015   Na VSŠ diplomirala prva študenta  programa Avtoservisni menedžment in si pridobila 6. raven izobrazbe in strokovni naziv avtoservisni inženir.
1. 10. 2013   Začetek izvajanja novega programa AVTOSERVISNI MENEDŽMENT in zaključek programa LOGISTIKA.
27. 02. 2012  

Izvedena prva redna Zunanja evalvacija – NAKVIS (27. 2.–28. 2. 2012).

1. 12. 2009   Praznovanje 50. letnice Šolskega centra Celje.
1. 10. 2008 V študijskem letu 2008/2009 smo začeli izobraževati po prenovljenih študijskih programih – Bolonjski sistem.
1. 10. 2006   Prva generacija rednih študentov v programu Mehatronika smo vpisali v študijskem letu 2006/2007.
1. 10. 2005   Študijsko leto 2005/2006 pa pomeni zopet prelomnico, saj vpišemo prve generacije izrednih študentov v programa Mehatronika in Promet.
1. 10. 1999   Redni študij gradbeništva smo začeli izvajati v študijskem letu 1999/2000.
11. 11. 1998   Podelitev prvih diplom VSŠ. Diplomiralo je 26 študentov strojništva.
24. 9. 1998 

Diplomiral naš prvi diplomant v višješolskem programu strojništvo – Martin Učakar.

1. 10. 1998   V študijskem letu 1998/1999 smo vpisali prvo generacijo izrednih študentov v programu Gradbeništvo in Strojništvo.
1. 10. 1996   V študijskem letu 1996/1997 smo vpisali prvo generacijo študentov v program Strojništvo – redni študij.

 

SCC_iz_zraka_slika01