Izpopolnjevanja CiljajVišje!

Obveščamo vas, da nadaljujemo z aktivnostmi v sklopu projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! in odpiramo prijavo na naslednje izpopolnjevanje z naslovom: Inovativne metode poučevanja in učna okolja, kjer se bomo osredotočili na prožne oblike izobraževanja, uporabo videa, napredne računalniške tehnologije in kreativna učna okolja. Izvajalec programa je Šolski center Celje, program obsega 40 ur in se prične 12.11.2020.

Brezplačna on-line izpopolnjevanja so namenjena predavateljem VSŠ in zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela.

Več informacij o aktualnih programih in prijava so na voljo na spletni strani Izpopolnjevanja CiljajVišje! na tej povezavi.

Vabljeni!

_____________________________________________________________

Za prijavo na izobraževanje klikni na sliko.
Za prijavo na izobraževanje klikni na sliko.

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022

Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022   Pridobljena skupna sredstva: 357.737,50 EUR

Namen projekta:

Namen projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc za višjo kakovost izvedbe izobraževalnega dela in osebni karierni razvoj.

 

Cilji projekta:

Cilj projekta je izpopolnjevanje splošnih in specifičnih kompetenc zaposlenih:

  • učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju,
  • usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
  • učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Med specifičnimi kompetencami je v ospredju izpopolnjevanje digitalnih kompetenc:

  • izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
  • informacijska in podatkovna pismenost,
  • komunikacija in sodelovanje,
  • izdelovanje digitalnih vsebin,
  • varnost in
  • problemsko reševanje.

Povezava do Programov Izpopolnjevanj CiljajVišje! in aktualnih terminov ter lokacij izvedb je tukaj:

 

https://www.skupnost-vss.si/izpopolnjevanja-ciljajvisje/

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

 

 

 

 

 

Skip to content