Višja strokovna šola že od svoje ustanovitve sodeluje pri različnih projektih z domačimi in mednarodnimi partnerji. Cilji projektov so zelo različni. Z njimi posegamo na področje stroke, promocije šole, kariernega razvoja tako predavateljev, kakor študentov in krepitve sodelovanja z vsemi deležniki študijskega procesa.

Zelo pestro je tudi število udeležencev v posameznih projektih. Nekateri projekti so bolj individualne narave, kjer posamezniki sodelujejo z določenimi podjetji ali mednarodnimi inštitucijami, medtem, ko je v večino projektov vključenih več udeležencev.

V projektih skušamo poleg konkretnih zahtev projekta uresničiti še cilje sodelovanja med udeleženci, prenosa pridobljenega znanja na celoten kolektiv šole preko seminarjev, javnih predstavitev in objave na spletnih straneh.

V nadaljevanju je vsak projekt podrobneje predstavljen. Razdelili smo jih na domače projekte, ki potekajo med šolo in podjetji v Sloveniji ter na mednarodne projekte, ki jih realiziramo ob podpori projektov PHARE, LEONARDO DA VINCI, ERASMUS++ in ob podpori mednarodnih poznanstev. Včasih se projektov ne da povsem opredeliti na domače ali mednarodne, zato so opisani na obeh seznamih.

Projekti:


25
27

 

Nazaj
 

Skip to content