Pri predmetu ’’Tehnologija gradbene proizvodnje’’ na VSŠ ŠCC- program gradbeništvo so si študenti 2. letnika skupaj s predavateljem Borutom Šušteršičem 29. marca 2024 ogledali v Lipovcih obrat POMGRAD d. d.- Delovna enota ‘Armirano betonski izdelki’. Na tem ogledu je bilo prisotnih 10 študentov 2. letnika.

Vodja lastne kontrole betona v podjetju Pomgrad- Delovna enota ‘ABI’  ga. Sonja Sukič in vodja kontrole proizvodnje montažnih izdelkov ga. Tatjana Zemljič  sta predstavili osnovno dejavnost in vse 3 glavne obrate tega podjetja- to je obrat za izdelavo montažnih betonskih izdelkov (betonski tlakovci, prednapeti železniški pragovi, različne (tudi kanalizacijske) cevi in betonski jaški, kanalete, ponve, kinete, …) in tudi za izdelavo ‘AB’ adhezijsko (predhodno) prednapetih nosilcev oziroma različnih AB nosilnih elementov (različni AB montažni stebri hal, protihrupne ograje, AB fasadni elementi ter različne oblike AB montažnih elementov v prečnem in vzdolžnem prerezu za različne namene- stebri in nosilci), nadalje obrat železokrivnice ( v glavnem avtomatizirane- računalniško vodene pri izdelavi ‘stremen’ in tudi pri ostalih ukrivljenih oblikah armaturnih palic, kjer je bil prikazan računalniško voden stroj ter prikazani so bili tudi ostali ‘avtomatski’ in ‘polavtomatski’ stroji za ravnanje, rezanje in krivljenje armaturnih palic ter armaturnih mrež) in obrat stolpne stacionarne betonarne z možno kapaciteto proizvodnje betona približno do 80 m3/h s pripadajočim laboratorijem za preiskavo (svežih) betonskih vzorcev.

Ogled laboratorija in stolpne betonarne sta nadalje tudi vodili  ga. Tatjana Zemljič in ga. Sonja Sukič, kjer smo si s študenti ogledali v laboratoriju potrebno opremo in postopke za preiskavo svežih betonskih vzorcev zaradi obvezne kontrole tekoče proizvodnje betona (tlačna trdnost betona, različna konsistenčna stanja- Si, Fi, SFi- samozgoščevalni beton brez vibriranja, stopnje vodoneprepustnosti betona- PV-II in PV-III, …). Študenti so videli vse zgoraj opisane delovne proizvodne postopke v vseh 3 različnih glavnih obratih tega podjetja. V posameznih omenjenih obratih so študenti sproti tudi zastavljali določena vprašanja, na katere so dobili jasne strokovne odgovore. Ta ogled je trajal približo 2,5 uri.

Ta ogled je tudi dobro dopolnil predavanja iz montažnih gradenj pri predmetu ‘’Tehnologija gradbene proizvodnje’’ na VSŠ ŠC Celje, prav tako pa je tudi pripomogel še k boljši ustrezni izdelavi in zagovoru seminarskih nalog študentov pri predmetu ‘’TGP’’.

 

Vzdolžni prikaz tipskega kovinskega opaža in prikaz predvidene navadne rebraste armature za AB predhodno (adhezijsko) prednapeti strešni nosilec ”I” prereza za industrijsko halo, kar se nahaja v Pomgradovem montažnem obratu ”ABI” v Lipovcih
Skip to content