Predavanje v okviru Društva gradbenih inženirjev in tehnikov (DGIT) Celje je potekalo na Šolskem centru Celje na VSŠ, dne 12. 3. 2024 od 11:30 do 13:00 ure v predavalnici D12. Tema predavanja je bila ”SANACIJA OBJEKTOV z MAPEI”, ki ga je izvedel g. Gregor Knez, inž. grad., zaposlen kot produktni vodja v podjetju MAPEI d.o.o. Novo mesto. Tega srečanja se je udeležilo okoli 40 udeležencev, ki so jih predstavljali člani omenjenega društva DGIT Celje, dijaki Srednje gradbene šole ŠCC, študenti in predavatelji programa gradbeništva iz VSŠ ŠCC.

Poudarek tega posveta je bil na praktičnem prikazu uporabe različnih malt, lepil in betonov podjetja MAPEI d.o.o. pri sanaciji različnih objektov. Prikazana je bila sanacija 4 različnih objektov.

Najprej je bila prikazana sanacija Zdravstvenega doma v Celju, kjer so se sanirali vlažni zidovi s pomočjo hidrofobnih nanosov (vrtanje lukenj v zidano steno in nato vbrizganje gela) in izsuševalnih 2 cm debelih ometov  na notranji strani zidanih sten (vlaga tako izhlapeva ven iz tega izsuševalnega ometa), seveda s predhodno odstranitvijo starih vlažnih ometov s sten.

Kot druga sanacija je bila prikazana rekonstrukcija AB prednapetega mosta čez reko Dravo v Rušah. Poškodovani betonski deli AB prednapetih nosilcev so se odstranili pod visokim vodnim pritiskom, deloma poškodovana ali rjava armatura teh nosilcev se je speskala, nato se je ustrezno zaščitno premazala ter zaščitila z ustrezno sanacijsko malto MAPEI. V spodnjem delu teh AB mostnih nosilcev so se tudi vgradila ustrezna armaturna sidra ter so se zalila s samozgoščevalnim betonom (SCC).

V določenem delu razpona mosta so se mostni nosilci tudi še dodatno prednapeli s kabli za naknadno prednapenjanje.  Na določenih mestih so se tudi nosilci čisto na spodnji strani ojačali z ogljikovimi karbonskimi lamelami s pomočjo epoksidnega lepila.

Nadalje je bila prikazana sanacija kulturnega objekta Center- ROG v Ljubljani. V tem objektu so bili sanirani oz. rekonstruirani opečni zidovi in AB strešni nosilci. Odstranili so se stari poškodovani ometi opečnih zidanih sten, znotraj objekta so se nato ti opečni zidovi obnovili z ustrezno mikroarmirano sanacijsko malto tipa Mapei, hkrati pa so se tudi vmes in na robovih ojačali z vodoravnimi in navpičnimi karbonskimi lamelami in pod njimi s tkaninami (posebna karbonska C- ogljikova prepredena tkanina), ki se nalepijo s posebnim epoksidnim lepilom na te stene.

Predstavljena je bila na koncu tega predavanja tudi sanacija Žičke kartuzije (Cerkev Sv. Janeza Krstnika) brez uporabe cementov. Kamniti zidovi te cerkve so se ustrezno poinjektirali z ustrezno injekcijsko maso Mapei. Na vrhu teh kamnitih zidov te cerkve so se izvedli zaključni AB venci ter na njih se je nato izvedla nova kovinska strešna konstrukcija z dvižno streho.

Zaključna ugotovitev tega predavanja je, da se obstoječe poškodovane AB konstrukcije sanirajo z nanosom kombinacije epoksidov in kremenčevega peska na predhodno ustrezno očiščeno betonsko površino do zdrave betonske osnove. Kot končni zaključni sloj se nato še to dodatno zaščiti z ustrezno sanacijsko malto MAPEI.

Bazaltna in steklena vlakna oz. mreže se uporabljajo za sanacijo zidanih sten oz. zidanih zgradb, pa tudi se uporabijo karbonske lamele, tkanine, palice-sidra in vrvi v kombinaciji z epoksidno smolo, kar se vse nalepi oz. vgradi v oz. na zidane zidove. Karbonske lamele in tkanine pa se tudi uporabljajo za rekonstrukcijo oz. sanacijo obstoječih AB nosilnih konstrukcij ( AB nosilcev, sten, stebrov, plošč, …).

Prikaz iz opisanega predavanja ”Sanacije objektov z MAPEI”.

 

Skip to content