Poslanstvo

Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno usposobljen inženirski kader.

 

Vizija

Postati šola, prepoznavna po kvalitetnem kadru in po dobrih materialnih pogojih, ki izobražuje zaposljiv kader.

home

Vrednote:

 • Zaupanje v našo diplomo.
 • Odgovornost študentov do šole, obveznosti, obveznost gospodarstva do izvajanja prakse.
 • Sodelovanje med deležniki.
 • Razvoj je naša stalnica.
 • Kakovost mora stalno spremljati vse procese.

Cilji

Osnovni cilj je preseganje pričakovanj študentov in organizacij, v katere se lahko vključujejo študenti ob uravnoteženem zadovoljevanju interesov ustanoviteljev, zaposlenih in okolja. Zavedati se moramo, če bomo danes delali isto kot včeraj, nas jutri več ne bo.

Vsem tem vodilom se prilagaja tudi naše delo in ravnanje, ki je izraženo v naslednjih, za višjo šolo specifičnih ciljih:

 • izobraziti diplomante, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno prispevali k razvoju posameznih podjetij in pokrajine,
 • prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela pri posameznih predmetih,
 • ustvarjanje učečega se okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
 • izvajanje izobraževanja in samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev,
 • zagotavljanje najsodobnejše domače in tuje študijske literature za predavatelje in študente v šolski knjižnici,
 • spremljanje kakovosti izobraževanja skozi Zahteve kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja ter Standardov ISO 9001,
 • vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma ter v tujini,
 • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
 • zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega študijskega okolja za študente,
 • aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih,
 • izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
 • ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja,
 • vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo.

sestava01

Razvojni program šole za obdobje 2018-2023 >>

Skip to content