Karierni center na VSŠ

Spoštovani bodoči študentje in diplomanti! mladi_in_kariera

Na Višji strokovni šoli smo z namenom obveščanja kandidatov za študij, študentov in diplomantov o pomenu pravočasnega načrtovanja karierne poti oziroma svetovanju študentom in diplomantom ob prehodu v zaposlitev, vzpostavili karierni center. Njegova naloga je tudi izboljšati povezavo med gospodarskim in šolskim okoljem ter pri tem nenehno izboljševati možnosti vključevanja študentov na trg dela s primernimi izobraževanji in svetovanji ter na ta način gospodarstvu zagotavljati ustrezno usposobljene kadre. Delodajalcem omogočamo objavo prostih delovna mest, mest za praktično izobraževanje ter teme diplomskih del, za katere potrebujejo strokovne rešitve. Izobraževanje je lahko prvi pogoj za uspešno kariero in poklicno pot, ki je cilj vsakega študenta, ki se vpiše na višjo strokovno šolo. Vendar je potrebno razmišljati o poklicu in karieri, preden se vpišemo v šolo, kajti najprej je potrebno razmisliti o svojih željah, sposobnostih, oblikovati svoje poklicne cilje in potem te cilje uresničevati.

V Novem tedniku je bil v letu 2013 objavljen članek, ki predstavlja uspešno pot naše nekdanje študentke EVE ŠTRLEKAR, ki je prevzela skrb za družinsko podjetje in kot direktorica skrbi za uspešen razvoj podjetja.  Več si preberite v kopiji članka >>


Nekaj uspešnih življenjskih zgodb študentov VSŠ vas lahko vzpodbudi v prizadevanju za uspeh in okrepi vztrajnost pri doseganju lastnih ciljev v življenju

9

Več o vsebini teh različnih zgodb študentov


Praktično izobraževanje študentov

Študentom svetujemo in pomagamo pri organiziranju in izvajanju praktičnega izobraževanja v podjetjih. Praktično izobraževanje v višješolskih programih predstavlja 40 odstotkov študijskega procesa in enkratno priložnost za prve stike študentov z delodajalci oziroma priložnost za povezovanje z delodajalci. Večina delodajalcev pa je tudi že spoznala, da jim praktično izobraževanje študentov omogoča dostop do perspektivnega in ustreznega kadra za zaposlitev. Prav gotovo pa je najmočnejša vez med podjetjem in diplomantom med pripravo in izdelavo diplomskega dela. Temo predlaga študent na pobudo podjetja in predstavlja rešitev nekega konkretnega problema v podjetju. Študentom praktično izobraževanje daje priložnost, da si zagotovijo zaposlitev še pred koncem študija oziroma, da si zagotovijo stik za prihodnje priložnosti.

nasmeh MLADI_UPI pogled_v_prihodnost

 

Informiranje o trgu dela

Trg dela se dandanes hitro spreminja, konkurenca pa je velika. Za uresničitev poklicnih želja in interesov je pomembno, da stalno spremljamo ponudbo dela. Študentom poskušamo olajšati iskanje zaposlitve s stalnim obveščanjem o prostih delovnih mestih, razpisih, dogodkih in novostih na trgu dela prek elektronske pošte in spletne strani, prav tako pa delodajalcem omogočiti čim lažjo pot do ustreznega kadra.

Želite pridobiti dodatne informacije?

Obiščite nas ali nam pišite in ponudili vam bomo:

Povezava: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije