Dne 18. januarja 2024 je potekala 13. konferenca o kakovosti VSŠ. Konferenco je gostila Višja prometna šola Maribor.

V sklopu konference so bila podeljena tudi priznanja in nagrade za najboljšo diplomo diplomantom VSŠ, njihovim mentorjem na šoli in v podjetjih.

Priznanje je prejel tudi naš  diplomant  Jernej Pertinač za diplomo z naslovom

Načrtovanje namenskega profilnega PKD rezkarja v podjetju Cajhen d.o.o.

ter oba mentorja dr. Ivan Gubenšek (VSŠ) in Marjan Humar (podjetje CAJHEN d.o.o.).

V diplomskem delu je obravnavano namensko profilno PKD orodje za mehansko obdelavo aluminijastih odlitkov. V diplomskem delu so natančno predstavljene vse aktivnosti od zahtev naročnika, preučitve možnih izvedb orodja, inovativni pristop načrtovanja tehnologije obdelave, zasnove variant orodja, izbira primerne rešitve, izdelava tehnične dokumentacije orodja, načrtovanje in izdelava orodja, optimizacija orodja in režimov obratovanja do končne analize in vrednotenja orodja.

Vsem nagrajencem čestitamo.

Več o podelitvi priznanj si lahko preberete še na spletni strani Skupnosti VSŠ na povezavi:

https://www.skupnost-vss.si/podelitev-priznanj-skupnosti-vss-na-13-konferenci-o-kakovosti-v-vss/


Na 13. konferenci o kakovosti VSŠ smo predstavniki šol in predsedniki komisij za kakovost izmenjali izkušnje pri sodobnih izzivih zagotavljanja kakovosti učnega procesa, organizacije in vodenja.

Konferenca je imela naslov Spodbujanje poklicnih in podjetniških kompetenc v višjem strokovnem šolstvu, saj  v današnjem svetu uspeh omogočajo ravno poklicne in podjetniške kompetence, ki omogočajo proaktivnost, samostojnost in kreativnost s katerimi lahko prepoznamo priložnosti.

Prisluhnili smo zanimivim referatom predstavnikov VSŠ, ki so predstavili svoje projekte na temo krepitve kompetenc študentov.

Zelo zanimiva sta bila tudi gosta konference gospod Ivo Boscarol in ddr. Ana Vovk. Gospod Boscarol je med drugim poudaril predvsem pomen dobrih odnosov med sodelavci in vodstvom v podjetju za dosego kvalitetnega cilja in izpolnitev planiranih projektov.

ddr. Ana Vovk pa je opozorila na v javnosti napačno interpretirano definicijo TRAJNOSTNE RASTI, saj ugotavlja, da bi morali pravilneje govoriti o TRAJNOSTNEM BIVANJU in ne rasti. Razvoj in rast pomeni povečano porabo virov in ne zgolj recikliranje in ponovno uporabo.

Brez OMEJEVANJA PORABE žal ne bo šlo, zato priporoča učiteljem, predavateljem in profesorjem, da ohranijo dovolj kritičnega razmišljanja do novosti, ki ni nujno, da so trajne, čeprav se tako oglašujejo v javnosti.

Nekaj slikovnih utrinkov s 13. konference za kakovost VSŠ v Mariboru.

 

Prispevek pripravil Peter Četina,

predsednik komisije za kakovost na VSŠ Celje.

Skip to content