Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj, druženje.

vizija_in_poslanstvo1

Več o ustanovitvi kluba diplomantov, ki je potekala 16.2.2017 >>

Spoštovane diplomantke, spoštovani diplomanti!

Ker želimo ohraniti oziroma obnoviti stike z vami tudi po končanem študiju, vas vabimo, da se nam pridružite v Klubu diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Celje. Klub diplomantov pogosto poimenujemo Alumni klub – alumni je mednarodno popularen izraz za absolvente (diplomante)  določene univerze, fakultete ali šole.

Namen kluba je razvijati sodelovanje ter povezovanje višje šole s svojimi diplomanti, omogočiti stik in mreženje različnim generacijam naših diplomantov, negovati pripadnost diplomantov ustanovi ter skrbeti za ugled izobrazbe in poklica, pridobljenih na naši višji šoli. Člani kluba ste ambasadorji naše višje šole, vpeti v dogajanja na njej in skrbite za boljšo povezanost šole z njihovim okoljem. Tako nudite izmenjavo informacij oz. dosežkov (na raziskovalnem, gospodarskem, pedagoškem področju) med izobraževalno inštitucijo in organizacijami, v katerih ste diplomanti zaposleni. Na podlagi tega sodelovanja pogosto pride do zagotavljanja mest za praktično izobraževanje študentov, mentorstva pri praktičnem izobraževanju, skupnega mentorstva pri projektnih nalog in diplomskih delih ter skupnih predstavitvenih nastopih.

Skozi druženje v klubu diplomantov boste lahko razvijali in utrjevali poslovne mreže, vzdrževali prijateljske in profesionalne stike. Članstvo v klubu diplomantov pomeni tudi prijetno druženje in sprostitev, saj to ob obilici dela in zadolžitev vsi potrebujemo. Izkušnje kažejo, da je danes za uspešno delo in razvoj kariere posameznika nujno povezovanje, druženje, sodelovanje ter izmenjava izkušenj. Ohranjevanje stikov po diplomi pa  predstavlja, poleg naštetega, možnost pridobitve mnogih informacij in izmenjavo bogatih izkušenj, saj ste diplomanti vključeni v zelo različne gospodarske dejavnosti.

Diplomanti, ki poznate našo šolo, izobraževalne programe, ki jih izvajamo in ste »rasli« z nami, nam lahko daste ne samo informacije, kako se gleda na šolo in študijske programe »od zunaj«, pač pa nam lahko svetujete, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi še izboljšali in posodobili izobraževalne programe, da bi povečali ugled šole in bi s tem rasla tudi vrednost vas diplomantov oz. vaših diplom.

 

Najpomembnejše aktivnosti Kluba diplomantov:

 • vzpostavitev in ohranitev trajnih vezi med VSŠ in njenimi diplomanti;
 • negovanje pripadnosti diplomantov šoli in povečanje prepoznavnost diplomantov;
 • ustvarjanje in spodbujanje sodelovanja med diplomanti in diplomanti ter šolo;
 • promoviranje in ohranjanje ugleda šole;
 • promoviranje dosežkov diplomantov;
 • sodelovanje pri strokovnem in osebnem razvoju;
 • razvijanje mreže znanja in izkušenj;
 • sodelovanje šole z organizacijami, v katerih so zaposleni naši diplomanti;
 • omogočanje druženja in povezovanja diplomantov;
 • informiranje članstva z novostmi, ki se izvajajo na naši šoli.

   

Dejavnosti Kluba diplomantov:

 • redna letna srečanja članov kluba;
 • strokovna srečanja ter ekskurzije;
 • strokovno izobraževanje in usposabljanje diplomantov;
 • družabna in športna srečanja;
 • podpora kariernemu razvoju diplomantov;
 • člani Kluba diplomantov bodo dejavni pri praktičnem usposabljanju in uvajanju študentov v poklic;
 • obveščanje in seznanjanje članov z vsemi novostmi, ki se izvajajo na šoli;
 • promocija poklicev, za katere VSŠ izobražuje in uveljavljanje strokovnega področja v lokalnem in širšem okolju;
 • pridobivanje in nudenje informacij glede zaposlitev naših študentov po zaključku študija;
 • predstavitve uspešnih menedžerjev v okolju (po možnosti tudi naših bivših, diplomantov), tudi z namenom informiranja glede njihovih kadrovskih potreb;

 

Portal Klub diplomantov

 • mreženje diplomantov;
 • izmenjavo informacij, izkušenj oz. dosežkov na strokovnem področju;
 • razvijanje in utrjevanje poslovnih stikov.

 

Pridružite se nam v Klubu diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Celje. Izpolnite prijavico in jo pošljite v referat VSŠ

Veselimo se sodelovanja z vami!     

 Ravnatelj: mag. Matej Ozebek

____________________________________

Prenos prijavnice na računalnik >>

Prijavnica-KD

 

 

 

Skip to content