V četrtek, 16. 2. 2017  ob 16. uri smo na VSŠ Celje povabili naše nekdanje diplomante (preko 2200) na ustanovni zbor. V prvem delu so udeleženci prisluhnili predstavitvi tematike Industrija 4.0, ki je v sedanjem času zelo aktualna in govori o gibanjih in usmeritvah pri oblikovanju naše celotne družbe tudi v prihodnjem stoletju.

Prav je, da se na sodobne izzive družbe aktivno pripravimo, zato je pomemben tudi glas vsakega posameznika. V medijsko zelo glasnem svetu, se posameznik večkrat ne sliši ali ne opazi, zato je prav, da se povezujemo med seboj in oblikujemo močna stališča, ki bodo slišana, predvsem pa v pomoč in oporo posameznikom, da v težavah ni sam, ampak se morda tudi drugi na svojih delovnih področjih srečujejo s podobnimi izzivi, težavami  ali uspehi.

V drugem delu srečanja so udeleženci izvolili svoje predstavnike, ki bodo klub vodili naprej.

Člani Sveta Kluba diplomantov so:

  • Klemen Ravnikar – ASM + PRO/LOG,
  • Alenka Es – GRA,
  • Jernej Bergant – MEH,
  • Martin Ferjuc – STR,
  • Alojz Razpet – ravnatelj VSŠ.

Člani Sveta Kluba diplomantov so izmed svojih članov za predsednico Kluba diplomantov izvolili Alenko Es, in sicer za obdobje 2 let.

Vsem izvoljenim želimo uspešno delo.

V bodoče se načrtuje še  postavitev spletnega portala, ki bo omogočal povezovanje in sodelovanje med vsemi člani.

Ob koncu srečanja smo smo se predavatelji in diplomanti v zanimivih pogovorih ob piškotih in pijači zadržali vse do 20. ure.

Predstavitev tematike INDUSTRIJA 4.0.
Ustanovitev Kluba diplomantov VSŠ, 16.2.2017
Ustanovitev Kluba diplomantov VSŠ, 16.2.2017

Skip to content