Pogosta vprašanja (FAQ) 

 

Kaj vas je zanimalo na informativnem dnevu?

Tukaj so odgovori na vprašanja, ki ste jih postavili na informativnem dnevi preko spletnega obrazca >>

 

 

Katero stopnjo ŠTUDIJA PRIDOBIM na Višji strokovni šoli?

Višje strokovno izobraževanje v RS je kot kratki cikel samostojen steber terciarnega izobraževanja in kot tak del 1. bolonjske stopnje ter zagotavlja 6. stopnjo izobrazbe.
Študijski programi temeljijo na podlagi poklicnih standardov, ki so odraz aktualnih potreb po kadrih, znanjih in veščinah ter najsodobnejših trendov v stroki.
V času študija lahko študent koristi v sklopu praktičnega izobraževanja mednarodno izmenjavo preko Erasmus+.

Katere smeri lahkom študirate na VSŠ Celje?

Na VSŠ lahko izberete enega od štirih programov študija za inženirja Gradbeništva, Avtoservisnega inženirja ali inženirja Mehatronike in Strojništva. V vseh štirih programih lahko izbirate med rednim študijem in izrednim študijem (študijem ob delu).

Vse programe lahko vpišiete kot redni ali izredni (ob delu) študij.  Za več informacij o posameznem študijskem programu kliknite na sličico programa spodaj.

Za več informacij o programu klikni na sliko. Za več informacij o programu klikni na sliko.
Za več informacij o programu klikni na sliko. Za več informacij o programu klikni na sliko.

Kakšno je POSLANSTVO naše šole?
Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno usposobljen inženirski kader.

Kakšni so POGOJI ZA VPIS?

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Kako poteka PRIJAVA ZA VPIS in KATERI DATUMI SO POMEMBNI?

Prijavite se na podlagi Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje, in sicer v rokih:
1. prijavni rok je od 20. 2. do 15. 3. 2024,
2. prijavni rok je od 23. 8. do 29. 8. 2024.
Prijavite se lahko z E- prijavnim obrazcem na spletnem portalu višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps
Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec pošljete priporočeno po pošti ali osebno oddate na naslovu: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Kako dolgo TRAJA ŠTUDIJ v primeru REDNEGA in IZREDNEGA študija?

Višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT) po evropskem kreditnem sistemu (ECTS).
Redni študij traja 2 leti oz. 4 semestre. Študijski programi se izvajajo v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega:
• 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in
• 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

Izredni študij je časovno in izvedbeno prilagojen ter traja 2,5 leta oz. 3 cikluse.

Kaj je dobro vedeti glede PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA?

40 % študijskega programa temelji na izkustvenem učenju in poteka v podjetju ob podpori mentorjev. Praktično izobraževanje omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje realnih delovnih izkušenj že v času študija.
Če ima kandidat najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, se mu opravljanje praktičnega izobraževanja lahko prizna.

KAKO in KJE poteka ŠTUDIJSKI PROCES?

• Študijski proces poteka v obliki predavanj, seminarskih, laboratorijskih in terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.
• Študent izdela seminarske/projektne naloge, poročila, diplomsko delo in jih zagovarjajo.
• Študent ima elektronski indeks.
• Prijava in odjava na izpit je elektronska preko interneta.
• Izpitni roki so določeni z letnim delovnim načrtom šole na začetku študijskega leta in objavljeni na spletni strani.
• Po zaključku predavanj posameznega predmeta so razpisani najmanj 3 izpitni roki.
• Študent lahko izpit opravi z delnimi izpiti.
• Študent uporablja tiskana in e-študijska gradiva (e-učilnico).
• Študent si sposoja dodatna gradiva v knjižnici ŠC Celje.

ZAKAJ je dobro ŠTUDIRATI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI?

• Višješolski programi so dvoletni in hitro pridem do želene izobrazbe in zaposlitve.
• Izobraževanje poteka na šoli, v sodobno opremljenih predavalnicah, laboratorijih in v podjetjih.
• Pridobim kakovostno strokovno znanje in kompetence, ki jih trg dela potrebuje.
• Pridobim praktično uporabna znanja, ki jih lahko takoj uporabim v praksi ali pri nadaljnjem študiju.
• Skupaj z mentorjem v podjetju izberem temo praktičnega diplomskega dela.

 

ŠOLSKI CENTER CELJE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Pot na Lavo 22, 3000 Celje – SI

 (Google zemljevid)

Telefon: 03/428-58-53
E-pošta: vss@sc-celje.si

Spletna stran: vss.sc-celje.si

IBAN: SI 56 0110 0603 069 6740
BIC banke: BSLJSI2X
Davčna številka: 76965007
Matična številka: 5082692007

 

 

Za prenos posamezne zloženke na računalnik kliknite na sliko.

Prenos zloženk z opisom posameznih študijskih programov >>

Prenesi brošuro študijskih programov na svoj računalnik v obliki .pdf dokumenta (0,6 MB) >>

Študijski vodnik.pdf    (verzija 27-1-2022) (2.95 Mb) >>

 

Skip to content