Želim več informacij glede izrednega študija?

 • Vpis na izredni študij je možen za zaposlene ali samozaposlene in tudi brezposelne, če bi želeli plačati.
 • Izredni študij je razdeljen na 3 cikle, ki trajajo po eno leto, vpisnina in šolnina je 1500€/cikl in vključuje predavanja, vaje, 3 izpite/predmet in literaturo.
 • Predavanja in vaje za IZR študij so popoldan po 16:00 in običajno 3x na teden.
 • Delež ur za predmet je pri izrednem študiju okoli 70%, kar pomeni, da ima bolj zgoščena PR ali se mu iz dela prizna kakšen del vsebine, kar se dogovarja s predavateljem.
 • Izredni študent ima lahko status študenta, če ni zaposlen in nima status študenta, če je zaposlen.
 • Izredni študent, ki ima status zaposlenega:
  • Sam skrbi za zdravstveno in pok. zavarovanje.
  • Ne more bivati v študentskem domu s subvencijo, ampak po redni ceni.
  • Nima možnosti subvencioniranja prevoza in prehrane, ker nima študentskega statusa.

Ali imamo študenti tudi počitnice in kdaj so?

Seveda imamo počitnice, ki so na urniku obarvane rumeno.

V času počitnic ni izpitov niti predavanj PR ali vaj LV, SV.

Obstaja le možnost, da v času počitnic poteka VPIS v VSŠ ali opravljate Praktično izobraževanje v podjetju—PRI, ali nadomeščate neopravljene ure PRI.

koledar-2023-24-verzija-1-9-2023


Se mi bolj splača izbrati tuji jezik nemščina saj ga ne znam in bi se ga rad naučil, saj je trg večji v avstriji in nemčiji. Zanima me ali se mi bolj splaća iti na tuji jezik angleščine in lažje narediti izpite?

Lahko izberete eno ali drugo, vendar se v vsakem primeru opravi enak izpit na višješolskem nivoju, zato je potrebno predznanje tujega jezika, ki si ga izberete.
Nemščina poteka bolj individualno in konzultacijsko, ker je večina študentov na ANG. V kolikor ste pripravljeni delati in vložiti vase vam to možnost ponujamo, lahko pa uporabite kakšnega od tečajev, da si pridobite nekaj predznanja do takrat.


Ali je možnost pridobitve statusa pooblaščenega inženirja gradbeništva po končanem višješolskem študiju?

Pooblaščeni inženir gradbeništva je odgovorni projektant, vodja del za vse vrste objektov in vrši gradbeni nadzor in ima strokovni izpit ter žig pri inženirski zbornici Slovenije IZS, za kar morate imeti končano 2. Bolonjsko stopnjo in naziv mag .inž. gra..

Z nazivoma 1. Bolonjske stopnje  dipl. inž ali univ. dipl. inž. ste lahko vodja del za zahtevne in manj zahtevne objekte.

Inženir gradbeništva na VSŠ je vodja del za manj zahtevne objekte ( do višine 25 m in globine 15  ter 2000m2) hiša in vila blok, razen oskrbovana stanovanja do višine 10m.


Lahko izberem poljubni program ne glede na mojo predhodno srednjo šolo?

Na VSŠ ŠC Celje se lahko vpiše vsakdo z opravljeno poklicno maturo ali pogoji za vpis. Priporočamo, da si bodoči študent pridobi predznanja iz stroke izbranega programa, da bo študij uspešen in bo lahko sledil ter nadgrajeval svoje znanje.

Uspešno so diplomirali tudi gimnazijci, ekonomisti in ostali, ki so imeli interes in voljo.


 

Skip to content