Za več informacij o programu klikni na sliko.

 

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM AVTOSERVISNI MENEDŽMENT

Izobraževanje na področje avtomobilske dejavnosti je bilo do pred nekaj leti limitirano s poklicno stopno izobrazbe in mojstrskimi izpiti. Danes lahko pri nas postanete avtoservisni inženir. Tehnologija motornih vozil ustvarja izredno velik razvoj in napredek. Spremembe so v smeri izboljšav pogonskih agregatov, manjšega onesnaževanje okolja in porabe energije, večje varnosti (pasivne in aktivne), udobja (multimedija, asistence,…), kar je povezano z uporabo vedno več mehatronski sistemov, elektronike in računalnikov. Inženir v avtostroki potrebuje interdisciplinarna znanja, ki povezujejo mehanske sklope z mehatronskimi sistemi in informatiko. Prihodnost cestnih in ‘offroad’ motornih vozil napoveduje dve smer razvoja pogonskih motorjev , kjer bodo uporabljena nova čistejša goriva in po izbiri pogona na hibridna HEV in priključna hibridna PHEV ter električna EV vozila. Kombinacijo bencinskega ali dizelskega z električnim pogonskim motorjem pomeni hibridno vozilo HEV, za več užitka v pospeških ali le manjšo porabo.
Ves ta razvoj osebnih, tovornih, delovnih, specialnih in enoslednih vozil in vse večje število teh vozil in podjetij, ki so povezana z avtomobilsko dejavnostjo, pogojuje izobraževanje mladih, kot tudi že zaposlenih v avtoservisni stroki na višji zahtevnostni in strokovni ravni, ki bodo lažje obvladovali nove in prihajajoče tehnologije ter uspešno sodelovali in kasneje samostojno vodili in poslovno upravljali avtoservisna in sorodna podjetja.

Avtoservisni menedžment

TIPIČNA DELA AVTOSERVISNEGA INŽENIRJA/INŽENIRKE

• VODJA DELAVNICE: osebni, tovorni, kmetijski,… avtoservisna, avtokaroserijska,…
• VODJA PRODAJE: novih vozil, odkupa in prodaje rabljenih vozil (osebnih, gospodarskih, namenskih, motornih dvokoles, …)
• VODJA POPRODAJE: nabave in prodaje nadomestnih delov, dodatne opreme, pribora, maziv …
• VODJA SKLADIŠČA avtoservisnih komponent
• PRODAJNI SVETOVALEC
• REFERENT: v službi za reševanje garancij in reklamacij, na področju avtomobilske dejavnosti pri uvoznikih, avtohišah, podjetjih, državni upravi, strokovnih društvih, organizacijah za ugotavljanja skladnosti vozil ali kot TEHNIČNI PREGLEDNIK
• EKSPERT za DIAGONSTIKO, KLIMATSKE NAPRAVE, MENJALNIKE, TEHNIČNO PODPORO,…
• SAMOSTOJNI PODJETNIK: vodenje in organiziranje del lastnega podjetja.
• VODJA PODJETJA: avtoservisa, avtohiše

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

1. Vse obvezne module v obsegu 91 KT
          Komuniciranje v avtomobilski dejavnosti (19 KT)   
          Poslovanje v avtomobilski dejavnosti (21 KT)
          Tehnologije motornih vozil (20 KT)
          Mehatronika motornih vozilih (13 KT) 
          Sistemi motornih vozil (18 KT)  
2. Enega izmed izbirnih modulov v obsegu 14 KT
          Poslovni menedžment v avtomobilski dejavnosti ali
          Menedžment motornih vozil     
3. Enega izmed izbirnih predmetov (5 KT)
4. Prosto izbirni predmet (5 KT)
5. Diplomsko delo (5 KT)

IZBIRNI MODULI

Poslovni MENEDŽMENT V AVTOMOBILSKI DEJAVNOSTI

Uspešnost podjetja in dobri rezultati na trgu zahtevajo kakovostno poslovno komuniciranje, strokovno znanje, poznavanje financ podjetja, načrtovanje, uspešno vodenje posla in kadrov ter nadzor kakovosti in ne na zadnje odločanje in dolgoročno strategijo. Vsa ta potrebna znanja so lahko plod interdisciplinarnega znanja stroke, poznavanje programskih orodij Bosch ESItronic, Autodata, Audatex, EuroTAX,… in podjetništva, ki jih boste pridobivali na konkretnih primerih s konkretnimi nastopi, poslovno komunikacijo in konkretno tehnično dokumentacijo. Razvijali boste zanesljivost in natančnost, kot pomembna zaveznika za zagotavljanje kakovostnih strokovnih storitev in trajno zadovoljnih strank ali uspeha lastnega podjetja.
Poklicne kompetence:
Menedžer/menedžerka v avtomobilski dejavnosti
• načrtuje, pripravlja, organizira, vodi in kontrolira delovne procese ter spremlja upravljaljsko, komercialno in tehnično poslovanje v avtomobilski dejavnosti;
• vodi in nadzira poslovne procese v podjetju, poslovni ali organizacijski enoti;
• trži produkte in storitve ter opravlja komercialne posle z dobavitelji in strankami;
• svetuje kupcem oziroma strankam;
• …

MENEDŽMENT MOTORNIH VOZIL

Strokovno in visokokakovostna storitev v tehniki motornih vozil postaja servisiranje, vzdrževanje in kontrola ter diagnostika s popravilom sklopov, ki jih sestavljajo mehatronski sistemi sodobnih vozil. Avtoservisni inženir vodi ali izvaja odgovorna in zahtevna popravila z lastno diagnozo, najnovejšo vodeno diagnostiko in online nadzorovanim servisiranjem z uporabo EOBD servisnih orodij s specialnimi merilnimi napravami in specialnimi namenskimi orodji, ki omogočajo tudi servisiranje elementov pogona, podvozja in varnostih, udobnostnih ter komunikacijskih sistemov v vozilu, ki običajno spadajo pod posege pooblaščenih serviserjev. Pri nas modul menedžment motornih vozil povezuje strokovna znanja in razvija veščine avtoserviserju ekspertu za usposobljenost in konkretno uporabe najpogostejših tehničnih baz in EOBD opreme specialnih testerjev, kot so Bosch KTS serije 5 in FSA serije 7, Launch Xpro5, TEXA GASBOX, Car-o.Tronic, Hunter HawkEye,… Enakovredno se v modulu uporabljajo še klasična in specialna orodja ter klasična merilna orodja za mehanske in elektro meritve. Študij vključuje uporabo tehničnih podatkov po bazah Bosch ESItronic, Audatex, Autodata.

Poklicne kompetence:
Avtoservisni tehnolog/tehnologinja
• načrtuje, pripravlja, organizira, vodi in kontrolira delovne procese ter spremlja upravljavsko, komercialno in tehnično poslovanje v avtomobilski dejavnosti;
• kontrolira, meri, diagnosticira, lokalizira napake, motnje, okvare, poškodbe na sistemih in sklopih motornega vozila;
• svetuje kupcem oziroma strankam;
• …

Višje strokovno izobraževanje v RS je kot kratki cikel samostojen steber terciarnega izobraževanja in kot tak del 1. bolonjske stopnje ter zagotavlja 6. stopnjo izobrazbe.
Študijski programi temeljijo na podlagi poklicnih standardov, ki so odraz aktualnih potreb po kadrih, znanjih in veščinah ter najsodobnejših trendov v stroki.
V času študija lahko študent koristi v sklopu praktičnega izobraževanja mednarodno izmenjavo preko Erasmus+.

Poslanstvo naše šole
Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno usposobljen inženirski kader.

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

PRIJAVA ZA VPIS

Prijavite se na podlagi Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje, in sicer v rokih:
1. prijavni rok je od 20. 2. do 15. 3. 2024,
2. prijavni rok je od 23. 8. do 29. 8. 2024.
Prijavite se lahko z E- prijavnim obrazcem na spletnem portalu višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps
Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec pošljete priporočeno po pošti ali osebno oddate na naslovu: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

TRAJANJE IN POGOJI ŠTUDIJA

Višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT) po evropskem kreditnem sistemu (ECTS).
Redni študij traja 2 leti oz. 4 semestre. Študijski programi se izvajajo v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega:
• 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in
• 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

Izredni študij je časovno in izvedbeno prilagojen ter traja 2,5 leta oz. 3 cikluse.

Praktično izobraževanje

40 % študijskega programa temelji na izkustvenem učenju in poteka v podjetju ob podpori mentorjev. Praktično izobraževanje omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje realnih delovnih izkušenj že v času študija.
Če ima kandidat najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, se mu opravljanje praktičnega izobraževanja lahko prizna.

Študijski proces

• Študijski proces poteka v obliki predavanj, seminarskih, laboratorijskih in terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.
• Študent izdela seminarske/projektne naloge, poročila, diplomsko delo in jih zagovarjajo.
• Študent ima elektronski indeks.
• Prijava in odjava na izpit je elektronska preko interneta.
• Izpitni roki so določeni z letnim delovnim načrtom šole na začetku študijskega leta in objavljeni na spletni strani.
• Po zaključku predavanj posameznega predmeta so razpisani najmanj 3 izpitni roki.
• Študent lahko izpit opravi z delnimi izpiti.
• Študent uporablja tiskana in e-študijska gradiva (e-učilnico).
• Študent si sposoja dodatna gradiva v knjižnici ŠC Celje.

ZAKAJ ŠTUDIRATI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI?

• Višješolski programi so dvoletni in hitro pridem do želene izobrazbe in zaposlitve.
• Izobraževanje poteka na šoli, v sodobno opremljenih predavalnicah, laboratorijih in v podjetjih.
• Pridobim kakovostno strokovno znanje in kompetence, ki jih trg dela potrebuje.
• Pridobim praktično uporabna znanja, ki jih lahko takoj uporabim v praksi ali pri nadaljnjem študiju.
• Skupaj z mentorjem v podjetju izberem temo praktičnega diplomskega dela.

 

ŠOLSKI CENTER CELJE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Pot na Lavo 22, 3000 Celje – SI

 (Google zemljevid)

Telefon: 03/428-58-53
E-pošta: vss@sc-celje.si

Spletna stran: vss.sc-celje.si

IBAN: SI 56 0110 0603 069 6740
BIC banke: BSLJSI2X
Davčna številka: 76965007
Matična številka: 5082692007

 

Skip to content