Pri predmetu ‘’GRADIVA’’ na VSŠ ŠCC- program gradbeništvo so si študenti 1. letnika skupaj s predavateljem Borutom Šušteršičem 22. marca 2024 ogledali v Veliki Pirešici asfaltno bazo in betonarno  podjetja Remont NG d.o.o. Na tem ogledu je bilo prisotnih 16 študentov 1. letnika.

Pod vodstvom vodje Obratov podjetja Remont NG d.o.o. g. Marka Juriča  smo si ogledali s študenti v Veliki Pirešici proizvodna obrata zgoraj omenjenega podjetja.

Najprej smo si ogledali na tem območju obratov asfaltno bazo za proizvodnjo asfaltov, to je deponije kamnitih agregatov (eruptivnih in apnenih), nato njihovo premeščanje z nakladačem v dozirne niše skozi rešetke, kjer nato potujejo različne frakcije agregata v sušilni boben, nato se preseje agregat po velikosti frakcij zrn skozi ustrezna sita ter nato vstopi agregat v mešalec, kjer se vbrizga vroč bitumen z določenimi dodatki (polimerni bitumni, dodatek gume,…)  pri temperaturi okoli 180 °C. Po 3 minutah mešanja se asfaltna mešanica vsuje v transportni voziček in nadalje v silose. Nato se naloži na kamione, ki asfalt transportirajo do delovišča- mesta vgradnje, kjer se vgradi v cestišče oz. v vozišče s pomočjo finišerja, ki smo  ga tudi videli v tem obratu na polpriklopnem dolgem kamionu- vlačilcu. Kapaciteta proizvodnje asfalta te asfaltne baze znaša 240 t/h. Ogledali smo si tudi komandni pult asfaltne baze, kjer se upravlja proizvodnja asfalta. Na to smo si tudi s študenti v njihoven laboratoriju ogledali 4 različne preiskave asfaltov: preiskava velikosti zrn agregata v odvzetem vzorcu asfalta, preiskava % prisotnosti bitumna v tem vzorcu asfalta, preiskava gostote asfaltnega vzorca ter preiskava maksimalne gostote tega asfaltnega vzorca.  Za tem smo si tudi ogledali na tem območju obratov njihovo stolpno betonarno z upravljalskim komadnim pultom, ki lahko proizvede 80 m³/h betona. Videli smo delovanje ‘vertikalnega’ mešalca za proizvodnjo različnih predvidenih certificiranih betonskih mešanic (kvalitete betonov od C8/10 pa vse do npr. C45/55). V mešalec se najprej dozira posušen agregat različnih velikosti zrnavosti (glede na predvideno ’krivuljo zrnavosti’ agregata, ki je odvisna od predvidene kvalitete oz. recepture betona), nato se doda kot  vezivo cement, za tem določeni dodatki (plastifikatorji- za ‘poletno’ in ‘zimsko’ betoniranje, …) ter na koncu voda. Beton se meša v mešalcu tako dolgo, dokler opisana mešanica ne postane enakomerno sivkaste barve (predvidoma 2 do 3 minute je čas mešanja betona). Na koncu tega ogleda pa smo si še ogledali v laboratoriju betonarne tudi določene preiskave betonov kot so: preizkus tlačne trdnosti betona s prikazano porušitvijo odvzetega betonskega vzorca C30/37 po 28 dneh pod stiskalno napravo; posed svežega betonskega vzorca; preiskavo odpornosti na prodor vode (PV- II) odvzetega betonskega vzorca po 28 dneh ter prikaz določitve in pomen vodocementnega faktorja (V/C) v betonu. Vodja laboratorija je tudi jasno obrazložila in prikazala zgoraj navedene preiskave betonov. Opozorila je tudi na ustrezne temperature vgradnje betona v nosilne konstrukcije (‘poletno’ in ‘zimsko’ betoniranje z določenimi dodatki betonu že v betonarni) ter pojasnila tudi pomen nege betona zaradi čim bolj enakomernega krčenja betona, da pri tem ne nastanejo prevelike notranje in tudi morda vidne zunanje razpoke. Študenti so si zgoraj opisano z zanimanjem ogledali in so tudi sproti zastavljali določena vprašanja, na katere so dobili jasne strokovne odgovore. Ogled je trajal 2 celi uri. Ta ogled je tudi dobro dopolnil predavanja iz mehanskih in kemijskih lastnosti ter proizvodnje asfaltov in betonov pri predmetu ‘’Gradiva’’ na VSŠ Celje.

Preiskave velikosti zrn agregata in gostote različnih asfaltnih vzorcev v laboratoriju za asfalte podjetja Remont NG d.o.o. v Veliki Pirešici.

                                                                                         

Skip to content