Poročilo projekta: Razvoj vlečenih kosilnic SilverCut 1550

 

Projektna partnerja:

Podjetje: SIP Strojna Industrija, d. d. ; Juhartova ulica 2 ; 3311 Šempeter v Sav. Dolini

Višja strokovna šola: Šolski center Celje; Pot na Lavo 22; 3000 Celje

Obdobje projekta: November 2016 – junij 2018

 

Odgovorne osebe na projektu:

Direktor razvoja SIP, d. d. :   Sebastjan Bogataj, univ. dipl. inž. str.                                                                          

Višja strokovna šola:  dr. Ivan Gubenšek

                                                   


Vsak projekt se začne z drznimi idejami in velikimi pričakovanji. Cilj našega projekta je bil razviti popolnoma nov koncept stroja, ki ga ni trgu. Po ustaljeni praksi so v projekt vključeni zaposleni razvojnega oddelka v podjetju SIP in Višja strokovna šola, kjer sem zaposlen. Večina zaposlenih v razvoju so dijaki ali diplomanti Šolskega centra Celje.

Prvi delovni sestanek je bil v novembru 2016, kjer je bil razkrit grob koncept in zahteve stroja. Glavne zahteve so:

 • Vlečena izvedba s traktorjem;
 • Širina košnje med 15-16 m v enem prehodu;
 • Transportni gabariti stroja v skladu s cestno prometnimi predpisi;
 • Položaji stroja: delovni položaj, delni dvig in zlaganje v transportni položaj;
 • Razbremenjevanje oz. nadzor pritiska kosilne enote na tla;
 • Varovanje kosilnih enot;
 • Enostavno upravljanje;
 • Priprava predloga vloge za evropski patent;
 • Preizkus prototipa v letu 2017.

Na sestanku bile določene aktivnosti razvoja, in sicer:

 • Zasnova optimalne razvrstitve kosilnih enot glede na sled vožnje traktorja in stroja;
 • Določitev nosilnega ogrodja, ruda in podvozja;
 • Razvoj koncepta nosilnih rok kosilnih enot (zlaganje rok, varovanje, razbremenjevanje);
 • Sistem nadzora nagiba kosilnih enot oz. višine košnje;
 • Transmisija pogona kosilnih enot;
 • Hidravlično upravljanje stroja;
 • Priprava patentne vloge.

Skoraj vse aktivnosti so se odvijale sočasno v delovni skupini, kjer smo se z določenimi dognanji in idejami sproti prebijali do vse bolj funkcionalnega koncepta stroja. Zaobiti smo morali  veliko ovir in najti primerne rešitve. V večini primerov je bila prostorska stiska ključen problem, še posebej pri zlaganju rok. Končno je bil osnutek stroja zrel za prve izračune kinematike, kinetike in trdnosti. Na osnovi tega je osnutek doživel kar nekaj dopolnitev in sprememb.

Takšen koncept stroja je moral sprejeti še preobrazbo industrijskega oblikovanja, predvsem v smislu videza.

V tem trenutku se je razpisala proizvodnja prvega prototipa (konec marca 2017), čeprav ni bilo rešenih veliko podrobnosti, naj omenim samo hidravlični sistem.

Vse razvojne aktivnosti in izdelava prototipa so bile opravljene v mesecu juniju. Težave hidravličnega sistema so terjale dodatna dva meseca. Pretežni del omenjenih težav izvira iz neustreznih komponent dobavitelja (nefunkcionalne komponente in prekoračen rok dobave).

Bližal se je termin preizkusa stroja. Vsi smo se nestrpno pripravljali in se spraševali, ali bodo izpolnjena vsa pričakovanja. Seveda ni šlo brez zapletov, vendar smo na koncu bili zelo zadovoljni z delovanjem prototipa. Tako pozitivna mnenja kot pripombe uporabnikov so nam dali nove navdihe in ideje za nadaljnje posodobitve stroja.

Med tem je bil vložena vloga evropskega patenta, ki je bila tudi sprejeta. 

V projekt smo vložili ogromno truda in velikokrat na inovativen način reševati spremljajoče probleme. Ob uspešno končanem projektu smo pridobili dragocene izkušnje, ki jih bomo uporabili pri novih projektih, ki se že kažejo na obzorju.

Poročilo pripravil dr. Ivo Gubenšek


Še nekaj slik –Demo Danska:

Demonstracija delovanja
Pogled iz zraka na 5 delno kosilnico
Izjemna širina košnje
Predstavitev dosežkov razvoja javnosti.

 

 

Skip to content