Poročilo o projektu študije za voziček s pogonom za pomoč pri delu na njivi ali rastlinjaku


 

Obdobje projekta: november 2020 – april 2021

Partnerja projekta:
Podjetje: EKOKMETIJA HABJAN, Branko Habjan, Zagrad 104, 3000 Celje Slovenija, (http://www.ekokmetija.eu/ )
Šola: Višja strokovna šola, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, (http://vss.sc-celje.si )
Predavatelj in mentor na VSŠ: Peter Četina
Študenti, ki so sodelovali pri projektu: Andrej Marovšek – študent drugega letnika mehatronike M2, študenti prvega letnika programa strojništvo S1 v okviru predmetov TPN in STE


Opis aktivnosti med šolo in podjetjem v letu 2020/21:

V novembru 2020 se je gospod Branko Habjan iz EkokmetijeHabjan obrnil po pomoč na predavatelja VSŠ Petra Četina v povezavi z možnostjo 3D modeliranja različnih možnosti izdelave samovozečega vozička na elektro pogon, ki bi olajšal delo tistemu, ki sadi zelenjavo ali pobira plodove. Iz neformalnega pogovora je nastala ideja po tem, da mu na VSŠ pomagamo pri analizi možnosti različnih konstrukcij, da vizualiziramo podane rešitve v sistem 3D modelirnika in pomagamo pri izbiri različnih komponent (motorji, krmilnik, sistem koles, konstrukcije, itd.), ki bi lahko prišle v poštev za izdelavo vozička.
Projekt je vodil predavatelj VSŠ s področja strojništva Peter Četina, ki je k sodelovanju vključil še študenta mehatronike, da pripravi rešitve za izvedbo elektro pogona vozička. Kot predavatelj sem skrbel za 3D predstavitve različnih idej in možnosti izdelave ter za koordinacijo. Za snovanje idej in zamisli smo vključevali tudi študente prvega letnika strojništva S1 v okviru predmetov TPN in kasneje STE.

Izmenjava idej in rešitev ter informacij je bila v času zaprtja države precej otežena, zato smo vse informacije izmenjevali preko elektronskim medijev in skupne mape v Google Drive okolju.
Projektne aktivnosti bi lahko razvrstili v več faz in sicer:
1. Določitev zahtev za voziček;
2. Preučitev nekaj znanih svetovnih rešitev na tem področju;
3. Izdelava koncepta štirikolesnega vozička za dve vrsti in dve osebi;
4. Izdelave alternativnega trikolesnega vozička za eno osebo;
5. Študija razporeditve dodatkov na vozičku (prostor za zaboje, streha, nastavitve ležišča,…):
6. Študija vrste pogona s predpostavko uporabe kar se da standardnih komponent;
7. Analiza možnosti uporabe obstoječih standardnih koles za voziček ali izdelave lastnih;
8. Preračun povesov konstrukcije in obremenitev;
9. Iskanje več alternativ pogonov z vidika tehnične in cenovne primernosti;
10. Iskanje alternative standardnim CAMPINGMOVER sistemom z lastnimi variantami;


Prenos poročila >

Poročilo O Projektu Ekokmetija Habjan Viziček Za Pomoč Pri Delu Z Vrtninami 6 4 2021

Prenos poročila > 


 

Projekt je bil osredotočen na študijo primerov in možnosti, ki se odpirajo ob osnovni ideji izdelave dokaj enostavnega pripomočka. Ta projekt je ciljno naravnan kot predštudija konceptov in je dobra podlaga iz izvedbeni projekt, ki bo morda zaživel v prihodnosti, ko bo investitor sprejel odločitev, kaj bi bilo zanj najprimerneje in kako bo to realiziral.
Sodelujoči študenti in vsi, ki bodo v prihodnje še nadaljevali s študijo primerov izdelave določenih komponent lahko na realnem primeru ugotavljajo, da nikoli ne obstaja samo ena sama pravilna rešitev, ampak jih je vedno več. Res pa je tudi, da na izbiro vpliva veliko dejavnikov od cene, tehnologije, ki je na voljo za izdelavo, ergonomije, uporabnosti, vzdržljivosti, možnosti popravil ter osebnega videnja oziroma dopadljivosti.

 

Poročilo pripravil:

Mentor projekta: Peter Četina, univ. dipl. inž.
Celje, 6.4.2021

 

Skip to content