S ponedeljkom, 12. 4. 2021 začne veljati:

  1. Vsa PR, SV in LV potekajo po objavljenih urnikih, in sicer vsa PR potekajo na daljavo.
  2. Na šoli se bodo izvajale LV in izpiti (upoštevamo varnostno razdaljo in razkuževanje).
  3. Posamezni predavatelji bodo obveščali svoje študente o poteku izvajanja LV na šoli (skupine, dodatni termini).
  4. Omejitev 10 študentov je samo pri izvajanju seminarskih vaj.
  5. Na šoli lahko izvajamo individualne razgovore s študenti.
  6. Na šolo prihajamo samo, če smo zdravi.

 

Alojz Razpet, ravnatelj

Skip to content