V začetku oktobra 2023 se je Borut Šušteršič kot predstavnik ŠCC- Višje strokovne šole Celje (program gradbeništvo) skupaj s predstavniki Strokovnih služb GZS- ZGIGM (Valentina Kuzma, Gregor Ficko), s predstavniki Občine Beltinci, gradbenega podjetja ARIFAJ d.o.o. (Jure Kristan), Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor (Goran Perhavec) udeležil večdnevnega Erasmus+ programa ambasadorjev ‘CAPABLE’

Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb” v Rimu v Italiji, ki je potekal od 5. do 6. oktobra 2023.

Slovenska skupina se je udeležila programa ambasadorjev CAPABLE, ki se nanaša na prenovo stavb. Celotno skupino so sestavljali predstavniki 4 evropskih držav iz Slovenije, Italije, Poljske in Grčije. Ekipa iz Slovenije je v Rimu tudi zmagala pri tekmovanju držav za najboljše odločitve energetskih prenov obstoječih stavb.
Pri tem je bila možna samo ena vrsta energetske obnove objekta ali je bilo hkrati tudi možnih več različnih kombinacij praktičnih predlogov obnov predstavljenih različnih obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektov kot so npr.:
celovita energetska analiza; izvedba zelene strehe; sončni paneli; obnova stavbnega pohištva (okna in vrata); renovacija prezračevalnega sistema znotraj objekta; totalna toplotna izolacija objekta in totalna renovacija objekta (med drugim tudi npr. z uporabo nove toplotne črpalke,…).

Na tej delavnici so bili prikazani primeri dobre prakse energetske obnove različnih obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektov v Italiji, Poljski, Grčiji in Sloveniji na osnovi dejansko izvedenih projektov z video posnetki.
Pri tem so bili tudi obrazloženi in prikazani detajli obnove fasad starejših obstoječih več-etažnih stanovanjskih (blokov) stavb v Italiji s pomočjo dodatne ‘protipotresne’ ojačitve zunanjih nosilnih AB sten s steklenimi vlakni v obliki pritrjenih mrež z ustrezno posebno lepilno malto (razvidno s priložene slike), za tem sledi nato obnova z ustrezno pritrjeno novo izbrano zunanjo toplotno izolacijo fasade in zaključni zunanji akrilni omet fasade. Obnovo ene takšne več-etažne stanovanjske zgradbe smo si tudi udeleženci tega srečanja ogledali v živo na gradbišču v Rimu.

Namen tega programa ”CAPABLE” je javnim organom v sodelujočih državah predstaviti lokalne primere ugotovljenih skupnih izzivov, spoznanj iz ustreznih dobrih praks in ključnih potreb po kompetencah za obravnavo prenove javnih stavb. Povečati je treba ozaveščenost o politikah in pobudah, ki obravnavajo energetsko učinkovitost v javnih stavbah, ter ciljih ”dekarbonizacije” javnih stavb. Omogočiti je potrebno povezovanje z industrijo, da se potrebe po kompetencah uskladijo z zahtevami industrije.

Pomembno je širše družbeno in tudi mednarodno sodelovanje pri prenovi javnih stavb kot ključnemu dejavniku za spodbujanje podnebnih sprememb in trajnostnega prehodnega vedenja.
V ta namen je treba organizirati predstavitvene seje za krepitev zmogljivosti programa CAPABLE, ki vključujejo delavnice in okrogle mize.
Glede opisanega so ciljne skupine javne agencije na nacionalni, lokalni in regionalni ravni, kot so ministrstva, agencije, občine, itd., vključno z njihovim osebjem, z menedžerji, uradniki, itd., ter oblikovalci politik, ki naj bodo tudi glavni ambasadorji programa CAPABLE.

 
Slika1: Ogled obnove fasade starejšega obstoječega več-etažnega stanovanjskega bloka v Rimu s pomočjo dodatne ‘protipotresne’ ojačitve zunanjih nosilnih AB sten s steklenimi vlakni ter z izvedbo ustrezne nove debeline toplotne izolacije z zaključnim ometom na zunanji strani obodnih AB sten objekta

 

Slika2: Detajl obnove fasade starejšega obstoječega več-etažnega stanovanjskega bloka s pomočjo dodatne ‘protipotresne’ ojačitve zunanjih nosilnih AB sten s steklenimi vlakni v obliki pritrjenih mrež z ustrezno posebno lepilno malto

 

Slika3: Prikaz iz delavnice v okviru programa ambasadorjev CAPABLE- ”Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb” v Rimu v Italiji, ki je potekala od 5. do 6. oktobra 2023.

 

Slika 4: Prikaz slovenskega projekta izvedbe sončnih panelov na strehi poslovnega objekta v Ljubljani v okviru programa CAPABLE v Rimu

Borut Šušteršič, univ. dipl. inž.

Skip to content