Podelitev diplom našim študentom je zelo svečan dogodek.
Diploma je plačilo za vsa odrekanja v času študija, je priznanje za pridobljeno znanje in vzpodbuda za strokovno delo v svojem novem poklicu inženirja.

Podelitev diplom 2023

Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje smo 22. novembra 2023 v Narodnem domu v Celju podelili diplome 26. generaciji diplomantov naše šole.
V letošnjem letu si je z diplomo pridobilo strokovni naziv inženir oz. inženirka 97 diplomantov, in sicer 56 iz strojništva, 11 iz področja gradbeništva, 23 iz mehatronike in 70 iz avtoservisnega menedžmenta. Med diplomanti je 30 študentov rednega in 67 študentov izrednega študija. V 27 letih delovanja višje strokovne šole je na naši šoli diplomiralo 2.869 diplomantov v petih višješolskih programih.

Višja strokovna šola že šestindvajset let sodeluje pri izobraževanju in vzgoji inženirskega kadra v slovenskem prostoru. Vseh teh rezultatov pa ne bi bilo brez dobrega predavateljskega kadra in dobrega sodelovanja z gospodarstvom. Povezuje nas praktično izobraževanje študentov, reševanje realnih problemov v podjetjih skozi nastajanje diplomskih del in predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva. Zato bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem predavateljem, mentorjem in predstavnikom gospodarstva za nenadomestljiv prispevek k izvedbi izobraževalnega procesa in s tem tudi k uspešnemu delu naše šole.

Tudi letos smo podelili nagrade najboljšim diplomantom generacije 2023 in to so:
Janez Dolenc – ASM,
Jaka Bračič – GRA,
Gal Ozebek – MEH in
Dino Druks – STR.

Zlati diplomant 2023 pa je Dino Druks.

 

Priznanje Naj mentor 2023 pa si je prislužil dr. Ivan Gubenšek, saj je bil v tem letu mentor 25 diplomantom. 

Diplomanti programa Gradbeništvo v letu 2023.
Diplomanti programa Avtoservisni menedžment 2023.
Diplomanti programa Mehatronika v letu 2023.

 

Diplomanti programa Strojništvo v letu 2023.

 

Najboljši diplomanti po študijskih programih v letu 2023.
 
Dino Druks, prejemnik zlatnika za najboljšega diplomanta v letu 2023.
 

Album slik s podelitve:

Skip to content