Dne, 24. 11. 2016 je Celjskem domu potekala slovesnost ob 20 letnici delovanja višje strokovne šole in podelitev diplom 19. generaciji diplomantov.

Vse navzoče so pozdravili in nagovorili Alojz Razpet, ravnatelj višje strokovne šole, župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in Elvira Šušmelj, generalna direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo in izobraževanje odraslih  na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Album slik s podelitve diplom ob 20 letnici VSŠ v letu 2016 >> 

 

Pregled razvoja višje strokovne šole:

  • V okviru evropskega projekta PHARE v letih 1995 in 1996 poteka razvoj novih višješolskih strokovnih programov strojništvo in gradbeništvo. Novi študijski programi so nastali na pobudo in kot odgovor na potrebe gospodarstva po krajših, izrazito praktično usmerjenih programih, na podlagi novih poklicnih standardov.
  • Začetek delovanja šole sega v jesen leta 1996, ko smo na novo ustanovljenem Šolskem centru Celje, Višji strokovni šoli, vpisali prvih 72 rednih študentov v višješolski strokovni program strojništvo v študijskem letu 1996/97. Študijski proces je prvo leto delovanja šole izvajalo 7 predavateljev.
  • V študijskem letu 1998/1999 smo vpisali prvo generacijo izrednih študentov v programu Gradbeništvo in Strojništvo.
  • Novembra 1998 smo vseh pet višjih strokovnih šol organizirali pod okriljem Ministrstva šolstvo in šport prvo podelitev diplom, in sicer v Narodni galeriji v Ljubljani. Od prve generacije naših študentov je v roku diplomiralo 26 diplomantov, inženirjev strojništva.
  • Redni študij gradbeništva smo začeli izvajati v študijskem letu 1999/2000.
  • Študijsko leto 2005/2006 pa pomeni zopet prelomnico, saj vpišemo prve generacije izrednih študentov v programa Mehatronika in Promet ter odpremo uradno dislocirano enoto višje strokovne šole na Ravnah na Koroškem, kjer smo začeli izvajati redni in izredni študij po programu strojništvo. Ta dislokacija pa je po treh letih prerasla v samostojno višjo šolo.
  • Prva generacija rednih študentov v programu Mehatronika smo vpisali v študijskem letu 2006/2007.
  • Število študentov je naraščalo do študijskega leta 2007/2008, ko smo dosegli največje število vpisanih študentov, in sicer 1029. Predavateljski zbor pa je takrat štel 72 predavateljev.
  • Prenovljene študijske programe po Bolonjskem sistemu smo začeli izvajati v študijskem letu 2008/2009.
  • Zadnji in najmlajši študijski program, ki smo ga pripravljali in ga začeli izvajati v študijskem letu 2013/2014 pa je Avtoservisni menedžment.

V letu 2016 je diplomiralo in prijelo diplomske listine 75 diplomantov (36 strojništvo, 28 gradbeništvo, 10 mehatronika in 1 avtoservisni menedžment). V 20 letih delovanja pa je na šoli diplomiralo 2.229 diplomantov, in sicer v petih višješolskih programih.


Kratek utrip s svečane podelitve si lahko ogledate v prispevku Televizije Celje, ki je pripravila prispevek o tem dogodku.


Ob 20 letnici delovanja šole smo se zahvalili predavateljem, ki so veliko svojega znanja, ogromno truda in časa posvetili študentom, ko so kot mentorji pri diplomskih delih skupaj z mentorji v podjetjih iskali ideje ter rešitve za konkretne probleme.

Nagradili smo mentorje z največjim številom diplomatov:
1. mesto Dr. Ivan Gubenšek – 251 diplomantov
2. mesto Mišo Knežević – 235 diplomantov
3. mesto Denis Kač – 157 diplomantov


Nagrajenci 2016

Najboljši diplomanti
Vedran Danojević, Gradbeništvo – redni študent
Bojan Lamot, Mehatronika – redni študent
Matjaž Koradej, Strojništvo – izredni študent

Najboljši diplomanti 2016. ( z leve: Bojan Lamut,Vedran Danojević in Matjaž Koradej)
Najboljši diplomanti 2016. ( z leve: Bojan Lamut,Vedran Danojević in Matjaž Koradej)

Zlati diplomant – zlatnik
Matjaž Koradej

Zlati diplomant 2016
Zlati diplomant 2016 – Matjaž Koradej

 

Naj mentor 2016 

Dr. Ivan Gubenšek – 17 diplomantov

 

 

Skip to content