Predmet javnega internega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v internem Pravilniku štipendiranja odelo Slovenija za obdobje 2017-2020, od šolskega leta 2018/2019 do zaključka izobraževalnega programa. Deficitarnost primarnih kadrov je odraz neravnovesja na trgu delovne sile. Potreba po zmanjševanju strukturnega neskladja med ponudbo in potrebami na trgu dela je navedena v številnih strateških in drugih dokumentih Republike Slovenije. Z namenom reševanja podobnega neravnovesja v podjetju, je odelo Slovenija sprejelo politiko štipendiranja za obdobje 2017 – 2020, na podlagi katere se dodeljujejo štipendije za primarne tehnične poklice, s katerimi spodbujamo vpis mladih v izobraževalne programe, ki se izobražujejo za primarne tehnične poklice. Mladi bodo med izobraževanjem pridobili tisto znanje, kompetence in spretnosti, ki jim bodo po zaključku izobraževanja zagotavljale uspešno vključevanje v delovanje odelo Slovenija.

Za prenos> Vloga za dodelitev kadrovske štipendije odelo Slovenija 2018-2019

Kadrovske ŠTIPENDIJE javni interni razpis odelo, oktober 2018

 

Za prenos >Vloga za dodelitev kadrovske štipendije odelo Slovenija 2018-2019

Skip to content