RAZPIS ERASMUS+ – MOBILNOST ŠTUDENTOV

Šolski center Celje, Višja strokovna šola objavlja razpis za zbiranje prijav

ERASMUS+ MOBILNOSTI za študijsko prakso v študijskem letu 2017/2018

 

SPLOŠNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavijo vsi študentje Višje strokovne šole, ŠCC, ki:

  • imajo v tekočem študijskem letu status študenta prvega ali drugega letnika višješolskega programa.

Študentje lahko v okviru ERASMUS programa opravljajo študijsko prakso (SMP) v tujini v gospodarskih družbah, organizacijah in drugih institucijah v državah članicah EU.

 

Višja strokovna šola razpisuje za mobilnost študentov z namenom prakse 1 mesto.

 

ERASMUS+ Mobilnost študentov z namenom prakse

KAJ: Praktično izobraževanje v tujini

KDO: 1 študent, prednost imajo študentje z že vzpostavljenim stikom v državi EU.

ZA KOLIKO ČASA: Najmanj 2,5 meseca (oz. ne manj kot 10 tednov)

KAM: v podjetje, organizacijo, ustanovo v eni od držav EU.

Upravičeno obdobje za študente je 01.06.2017 – 30.09.2018.                                                                                               

DOKUMENTACIJA

Znesek dotacije bo študentu dodeljen na podlagi podpisane pogodbe o praktičnem usposabljanju in prilog: Sporazum o praksi, Program prakse študenta in zaveza kakovosti, Erasmus študentska listina in Končno poročilo mobilnosti študentov (praksa).

Znesek Erasmus dotacije

  • Skupina 1 Države programa z višjimi življenjskimi stroški (450€/mesec) :Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, Finska, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška
  • Skupina 2 Države programa s srednjimi življenjskimi stroški (400€/mesec) : Belgija, Češka republika, Nemčija, Grčija,  Španija, Hrvaška, Ciper, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Islandija, Turčija
  • Skupina 3 Države programa z nižjimi življenjskimi stroški (350€/mesec): Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Makedonija

Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec

(prvo nakazilo 80% zneska ob podpisu pogodbe in 20% po opravljeni praksi in oddanem poročilu na ustreznem obrazcu).

Prijavni postopek

Vsi zainteresirani študenti se lahko prijavijo do vključno 15. novembra 2017, (velja osebno oddana prijava v referat VSŠ).

Kriteriji izbora: znanje tujega jezika; vzpostavljen kontakt s podjetjem v EU; primernost prakse glede na študijski program; motivacija in praktične izkušnje. S kandidati bo opravljen kratek razgovor.

Dodatne informacije:tel.: 03 428 58 29, e-pošta: natalija.bela@sc-celje.si


Razpis in obrazec za prijavo ERAZMUS 2017-18

Skip to content