Šolski center Celje so 22. 11. 2017 obiskali predstavniki Volvo Trucs in Volvo Slovenija, in sicer:

  • Marianne Zingmark, generalna direktorica za človeške vire Volvo Truck za Evropo,
  • Alena Friedel, direktorica za človeške vire Volvo Truck za srednjo in vzhodno Evropo,
  • Dušan Mavrič, generalni direktor, Volvo Slovenija,
  • Neja Modic, direktorica Volvo Ljubljana.

Šolski center Celje je najvišje predstavnike Volvota pritegnil z izobraževanjem inženirjev avtoservisnega menedžmenta, ki ga izvajamo na Višji strokovni šoli oz. z celotno  poklicno vertikalo na področju avtoservisne dejavnosti. Prav gotovo pa je bilo odločilno odlično sodelovanje z Volvo Slovenija preko izvajanja praktičnega izobraževanja naših študentov. Po predstavitvi ŠC Celje in še posebej višješolskega izobraževalnega programa avtoservisni menedžment je generalna direktorica za človeške vire Volvo Truck za Evropo, gospa Marianne Zingmark, izpostavila posebnost  tega programa v evropskem prostoru in potreba njihovih servisnih podjetij po takih kadrih. Gostje so predstavili trende in smernice razvoja ter potreb po kadru, ki jih bomo upoštevali v razvoju naših izobraževalnih programov in tako z dogovorjenimi akcijami pospešili sooblikovanje kadra za načrtovane potrebe. Izmenjava mnenj in idej so pokazale mnogo možnosti in potreb po krepitvi in razvoju ter aktualizaciji poklicev na vseh nivojih. Prav gotovo pa bomo še naprej sodelovali pri izvajanju praktičnega izobraževanja, ki ga bomo razširili tudi na izmenjavo v to švedsko podjetje preko Erasmusa+ za študente, prav tako pa je odprta možnost izmenjave tudi za predavatelje VSŠ. Predstavniki Volvota so si v nadaljevanju tudi ogledali specializirane učilnice in laboratorije s področja robotike, CNC tehnologije in avtoservisne dejavnosti. Bili so prijetno presenečeni nad opremljenostjo in sodobno tehnologijo, ki jo uporabljamo za izobraževanje.

S strani Šolskega centra Celje so na razgovoru s predstavniki Volvota sodelovali: Igor Dosedla, direktor ŠC Celje, Alojz Razpet, ravnatelj Višje strokovne šole, Igor Lupše, ravnatelj Srednje šole storitvenih dejavnosti in logistike, mag. Matej Ozebek, predavatelj VSŠ, Natalija Bela, predavateljica in koordinatorica Erasmus+ na VSŠ.

Prispevek o dogodku je bil objavljen v Novem tedniku, dne 7.12.2017
Prispevek o dogodku je bil objavljen v Novem tedniku, dne 7.12.2017
Skip to content