1. Izvajanje samotestiranja s testi HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 za študente višjih strokovnih šol obvezno in brezplačno, pri čemer se samotestiranje opravi v šoli. Samotestirajo se vsi študenti, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja (niso cepleni, niso preboleli COVID-19 ali so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev). Pogoj za samotestiranje je, da se študent počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. Študent, ki ima tovrstne težave in se počuti slabo, ne hodi šolo.
 2. Študentom pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sami pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Tuji študenti, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, pa lahko dvignejo teste po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.
 3. Študent je dolžan izpolniti e-izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT v Evidenci in ob prihodu v šolo pokazati potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT predavatelju/pooblaščeni osebi, ki bo izvajala nadzor (potrdilo o cepljenju ali prebolevnosti ali izjava o samotestiranju). Če se status študenta glede pogojev izpolnjevanja PCT spremeni (T v C ali P ozroma P v T), je študent dolžan to vnesti v izjavo v Evidenci.
 4. Študent, ki se mora samotestirati, dobi evidenčni list – Izjava o samotestiranju, na katerega zapiše rezultat testiranja. Evidenčni list podpiše tudi nadzorna pooblaščena oseba, pri katerem je študent opravil samotestiranje. Evidenčni list hrani študent in ga ima pri sebi, ko se nahaja v šolskih prostorih. Opravljeno samotestiranje študent izkaže z Izjavo o samotestiranju. Na poziv pooblaščene osebe (predavatelja, varnostnika, inšpekcijskega nadzora) je študent dolžan pokazati izpolnjevanje PCT pogoja.
 5. Testiranje s testi HAG za samotestiranje študent izvaja v času, ko se udeležuje študijskega procesa na šoli in se izvaja trikrat tedensko pod nadzorom predavatelja/nadzorne osebe, in sicer praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih pred začetkom prvih ur predavanj oz. vaj po urniku. Študent, ki ga na dan testiranja ni na šoli, mora testiranje opraviti prvi naslednji dan, ko pride na šolo.
 6. Študent si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi papirnato brisačo, na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja. Po opravljenem testiranju očisti uporabljeno površino mize in porabljeni material odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov.
 7. Študent, ki ne izpolnjuje pogoja PCT in ne želi izvesti testa HAG za samotestiranje, mora zapustiti šolski prostor in se do izpolnitve pogoja PCT ne udeležuje študijskega procesa na šoli.
 8. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 se ta potrdi s standardnim PCR testom. Ob pozitivnem rezultatu testa mora študent nemudoma obvesti izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja. Osebni zdravnik oziroma dežurna služba napoti upravičenca na PCR testiranje oziroma se upravičenci sami dogovorijo za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.
 9. Dokazilo o pozitivnem rezultatu samotestiranja na SARS-CoV-2 je praviloma fotografija testa HAG za samotestiranje, ki je opravljena v 15 minutah po odvzemu brisa.
 10. Upravičenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Upravičenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
 11. V primeru pozitivnega PCR testa upravičenec obvesti referat šole in izbranega osebnega zdravnika.

 

 1. Ravnatelj šole ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.
 2. V primeru negativnega PCR testa udeleženec nadaljuje proces izobraževanja.
 3. Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati. Vrečo je potrebno nato odnesti do glavnega vhoda (info točka) v ŠC Celje v A etaži, in jo odložiti v voziček.

 

DOPOLNITEV – PRIJAVA NA PCR TESTIRANJE

V primeru pozitivnega hitrega testa se lahko naročite na PCR test preko e-pošte: pcr.hitritesti@zd-celje.si s sledečimi podatki:

 1. ime in priimek,
 2. podatki,
 3. številka ter
 4. obvezno priloženo fotografijo pozitivnega hitrega testa.

 

Termin za PCR testiranje boste prejeli še isti dan ali najkasneje naslednji dan. Na odvzemno mesto je potrebno prinesti ploščico pozitivnega hitrega testa, kjer jo bodo ustrezno zavrgli.

Lokacija odvzema PCR brisa je Zdravstveni dom Celje, za reševalno postaja v zidanem objektu COVID BRISI.

 

POGOJI PCT

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku
 4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
 • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
 • odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 2. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega odstavka, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega odstavka. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

Še naprej ostaja obvezna uporaba zaščitne maske, in sicer zgolj kirurška maska ali maska tipa FFP2, pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Skip to content