Št.: KA1-HE-220/2014, ERASMUS+ – Mobilnost za izpopolnjevanje

Šolski center Celje, Višja strokovna šola v študijskem letu 2014/2015

Predavateljica Natalija BELA se je v okviru programa Erasmus+ udeležila študijskega usposabljanja v Talinu na Tallinna Ehituskool, Estonija, v času od 20. 9. 2015 do 27. 9. 2015.

Erazmus+2015-Talin

TALLINNA EHITUSKOOL je bila ustanovljena leta 1947 in izvaja programe srednjega poklicnega izobraževanja in specialističnega usposabljanja na področju zaključnih del v gradbeništvu. Šola izvaja izobraževalni program v skladu z nacionalnimi poklicnimi standardi na področju gradenj, tesarstva, restavriranja zgradb, elektroinštalacij in obdelave lesa v gradbeništvu ter restavriranja starega pohištva.

Šola sodeluje v mednarodnih projektih, od leta 2005 naprej sodeluje tudi kot partner v petih razvojnih projektih evropskega socialnega sklada. Za posredovanje poklicnih znanj ima sklenjena pogodbena razmerja s podjetji, s katerimi organizira praktično usposabljanje za učence. Glede na statistične podatke iz leta 2013 je v Talinu 40,2 % ljudi pridobilo izobrazbo na terciarnem nivoju. Za potrebe gospodarstva organizira specialistične programe usposabljanja odraslih v estonskem in ruskem jeziku.

Skip to content