PROGRAM ERASMUS 2011

V skladu z univerzitetno listino, ki jo je VSŠ Šolskega centra Celje pridobila za področje tercirarnega izobraževanja: Erasmus univerzitetna listina – Erasmus University Charter (EUC). 

255009-IC-1-2009-1-SI-ERASMUS –EUCX-1 za sodelovanje v aktivnostih programa ERASMUS je VSŠ Šolskega centra Celje prejela dotacijo za izvajanje aktivnosti: ERASMUS MOBILNOSTI v okviru programa Vseživljenjsko učenje.


ERASMUS – MOBILNOST ŠTUDENTOV v študijskem letu 2010/2011

ERASMUS MOBILNOSTI za študijsko prakso se je v študijskem letu 2010/2011 udeležil študent VSŠ IGOR MILOSAVLJEVIĆ, ki se je v okviru ERASMUS programa (SMP) praktično izobraževal v Avstriji kot državi članici EU v gospodarski družbi Diamond Aircraft Industries GmbH, Wr. Neustadt, Avstrija,  v času od 11. 4. 2011 do 17. 6. 2011.

Obvezno praktično izobraževanje v obsegu 400 delovnih ur oz. 2,5 meseca je študent strojništva IGOR MILOSAVLJEVIČ opravil v avstrijskem podjetju Diamond Aircraft Industries GmbH, N.A. Otto-Straße 5, 2700 Wr. Neustadt, Avstrija, ki se ukvarja z vzdrževanjem letal. Bival je v študentskem domu, ki je od podjetja oddaljen približno1 km.

Glede prednosti zanj kot udeleženca projekta je izpostavil znanje tujega jezika, delovne izkušnje, nova poznanstva, morebitno pridobitev delovnega mesta v podjetju in dober zaslužek.

Študent je bil zadovoljen z izvedbo projekta s strani šole in podjetja ter ni predlagal nobenih posebnih sprememb glede organizacije. Vsekakor pa bi naslednjim generacijam študentov priporočal, da izkoristijo možnost praktičnega izobraževanja v tujini in se udeležijo izmenjave, ki jo nudi program Erasmus. 

erazmus2011

______________________________________________________________________________

ERASMUS – MOBILNOST UČITELJEV

ERASMUS MOBILNOSTI za izpopolnjevanje učiteljev se je v študijskem letu 2010/2011 udeležila predavateljica VSŠ NATALIJA BELA v okviru programa ERASMUS študijska usposabljanja (STT), in sicer v Romuniji kot državi članici EU na Transilvania University of Brasov TUB (RO), Department of Product Design and Robotics, Faculty of Product Design and Environment, v času od 26. 2. 2011 do 5. 3. 2011. V sklopu Transilvania University of Brasov, Romunija TUB deluje 16 fakultet, izobražuje se 30000 študentov na 100 visokošolskih študijskih programih, 69 podiplomskih študijskih programih, kakor tudi 14 področjih možnosti doktorskega študija.

Glede prednosti je udeleženka programa omenila izpopolnjevanje strokovnega tujega jezika in terminologije, spoznavanje drugačnega delovnega in kulturnega okolja, navezovanje novih poznanstev ter morebitno nadaljnje širjenje mreže sodelovanja za gostujoče predavatelje, kakor tudi nudenje možnosti organiziranja praktičnega izobraževanja v podjetjih za študente TUB.

Predavateljica je bila  zadovoljna z izvedbo projekta, saj so se gostitelji na Transilvania University of Brasov TUB (RO), Department of Product Design and Robotics, Faculty of Product Design and Environment izjemno potrudili pri izvedbi programa in organizirali še obisk ter delovni sestanek na Filozofski fakulteti v Brasovu, Faculty of Letters, University of Brasov, kakor tudi s predstavniki projektne pisarne programa Erasmus in ostalih EU programov.

 

Skip to content