V zvezi z najnovejšo situacijo glede koronavirusa v Sloveniji in okrožnice MIZŠ vas obveščamo, da bo od 16. 3. in vključno do 29. 3. 2020 VSŠ zaprta, in da odpovedujemo vse študijske aktivnosti na šoli.

V tem času odpadle študijske aktivnosti, ki bi potekale na šoli po urniku, bodo predavatelji, glede na izvedljivost, nadomestili z aktivnostmi študija na daljavo, preko E-učilnice oz. samostojnega študija s pomočjo e-gradiv ali učbenikov. O načinu in rokih opravljanja odpadlih študijskih obveznosti vas bomo obvestili po zaključku začasne prekinitve izvajanja študijskega procesa. O prestavljenih izpitnih rokih boste naknadno in pravočasno obveščeni.

Predavatelji vas bodo preko e-pošte seznanili s potekom študijskega procesa, dodelili vam bodo gesla za vstop v predmet ali pa vam bodo gradivo posredovali preko e-pošte. Priporočamo, da se v študijski proces na daljavo aktivno vključite, saj boste le tako lahko sledili v nadaljevanju samemu izvajanju predmetov.

Pri izrednem študiju se bodo načrtovane aktivnosti v času odpovedi prav tako lahko nadomestile s samostojnim delom, seminarskimi in projektnimi nalogami. O poteku izvajanja študijskega procesa v času odpovedi vas bodo obveščali predavatelji za posamezni predmet, ki je v izvajanju. O spremembah urnikov zaradi odpadlih predavanj in vaj, vas bomo obvestili po zaključku začasne prekinitve izvajanja študijskega procesa.

Prosimo vas, da v času prekinitve izobraževalnega procesa spremljate obvestila na spletni strani VSŠ in berete e-pošto. Tako vas bomo sproti obveščali o nadaljnjih ukrepih v zvezi z aktivnostmi na šoli in študijskim procesom.

Celje, 13. 3. 2020

Alojz Razpet, ravnatelj

Skip to content