Študenti prvega letnika strojništva na VSŠ Celje smo bili v študijskem letu 2013/2014 povabljeni k sodelovanju s podjetjem BSH Hišni aparati, d. o. o. Cilj našega sodelovanja je razvoj določenih izboljšav v proizvodnem procesu podjetja, ki jih bodo nato nekateri od nas implementirali med opravljanjem praktičnega izobraževanja v podjetju.
V mesecu oktobru nam je gospod Štiglic Boštjan, vodja industrijskega inženiringa v podjetju BSH, predstavil teme, ki segajo na področja senzorike, programiranja in konstruiranja. Izmed teh treh tem smo izbrali projekt izdelave mehanizma za voziček. Pri projektu sodelujemo: Maja Lipuš, Klavdija Ropas, Sabina Kišek, Tea Horvat, Dejan Pirnat in Mirza Hodžić, pod mentorstvom Petra Četine, univ. dipl. inž., dr. Janeza Gašperšiča, univ. dipl. inž. ter Stanke Vrhovec, univ. dipl. psih.

Prva skupina

Prva skupina

Naš cilj je preoblikovanje že obstoječega vozička z valjčnicami, ki se v proizvodnem procesu uporablja za zagotavljanje materiala na delovno mesto. Vozičku bomo dodali mehanizem za vračanje praznih zalogovnikov, ki bo ob sprožitvi sprostil prazen zalogovnik ter ga premaknil na najnižji nivo. S tem se sprosti prostor za nov, poln zalogovnik, brez da bi moral delavec karkoli ročno prelagati. Rezultat tega je bolj ergonomsko oblikovano delovno mesto in hitrejša menjava zalogovnikov.

Naš projekt je sestavljen iz različnih faz, najprej smo se lotili faze inicializacije, v kateri smo zapisali funkcionalnost vozička, njegove tehnične značilnosti, zahtevane standarde in zakone, ki so vezani na voziček ter recikliranje posameznih elementov vozička. Tej fazi je sledila faza koncipiranja, ki je temeljila predvsem na iskanju možnih rešitev. S pomočjo metod kreativnega razmišljanja smo prišli do treh rešitev, ki so v naših pogledih najučinkovitejše in najbolj optimalne. V nadaljevanju smo se s pomočjo vrednotenja ekonomskih in tehničnih kriterijev odločili samo za eno rešitev, na osnovi katere smo tudi predstavili možna tveganja. Sedaj sledi faza detajliranja, v kateri bomo s pomočjo programa ProE 4.0 prikazali 3D model izbrane rešitve.

Naloga druge skupine, v kateri so sodelovali Matic Telič, Matej Žlegel in Mario Komljen, je bila izdelava programske rešitve za grafični prikaz in obdelavo podatkov iz kontrolnih pultov. Rezultat projektne naloge na tem področju je rešitev, ki podjetju omogoča optimalnejši prikaz napak v proizvodnji, delež posameznih napak ter takta proizvodnje v izbranem časovnem intervalu.

Druga skupina

Druga skupina

Študenti, ki sodelujemo pri projektu, smo se za to odločili zaradi nabiranja izkušenj skozi reševanje praktičnih problemov v podjetju, obenem pa v praksi preizkušamo vso teoretično znanje, ki smo si ga pridobili na predavanjih. Zavedamo se tudi, kako pomembno je vzpostavljanje stikov s prakso in morebitnimi bodočimi delodajalci že tekom študija.

 

Skip to content