Sodelovanje z industrijo 2013/14 

Uspešen zaključek projekta BSH-VSS v letu 2014

V juniju 2014 smo na VSŠ in nato še v podjetju BSH izvedli zaključna sestanka v okviru skupnih projektov med podjetjem BSH in VSS v letu 2014. Pregledali smo opravljeno delo in rezultate. Ugotovili smo naslednje :

  • uspešno smo izvedli vse planirane aktivnosti,
  • projekt izdelave avtomatskega vračanja zabojnikov so študenti realizirali do faze tehnične dokumentacije, ki je bila predana izvajalcu, le ta pa jo bo prilagodil in realiziral ob novih proizvodnih linijah v podjetju BSH predvidoma prihodnje leto,
  • projekt izdelave programskega orodja za podporo spremljanju proizvodnje pa je bil v celoti realiziran in je že vključen v proizvodnji proces,
  • študenti, ki so izvajali oba projekta, so sodelovanje pozitivno ocenili, saj so mnenja, da so z delom na projektu veliko pridobili,
  • tudi mentorji so ocenili projektne aktivnosti in neposredno povezanost vsebine projektov s podjetjem kot uspešen in učinkovit način za motiviranje študentov in krepitev povezanosti šolskega procesa z realnim delovnim okoljem,
  • vodstvo BSH je bilo zelo zadovoljno z delom in rezultati študentov Višje strokovne šole Celje, zato smo se zavezali, da s projekti nadaljujemo tudi v prihodnjih letih,
  • ob zaključku projekta smo predstavniki VSŠ, podjetja BSH in vključeni študenti skupaj poiskali možnosti za še boljšo umeščenost projektnega dela v študijski proces in čas prakse, poiskali izboljšave na področju izmenjave informacij in določili zavezo za razširitev projektov tudi med različnimi študijskimi programi; vse izboljšave bomo vključili že v naslednjem letu pri planiranju bodočih projektov med šolo in industrijo.

Peter Četina, koordinator projekta VSS-BSH 2014

Več na to temo je bilo objavljeno tudi v:

Novicah ŠCC v Aprilu 2014 na strani 5 in
Novicah ŠCC v Oktobru 2014 na strani 7

Slika z enega od delovnih srečanj v podjetju BSH Nazarje.

Slika z enega od delovnih srečanj v podjetju BSH Nazarje.

 

Skip to content