PROGRAM ERASMUS 2013

V skladu z univerzitetno listino, ki jo je VSŠ Šolskega centra Celje pridobila za področje tercirarnega izobraževanja: Erasmus univerzitetna listina – Erasmus University Charter (EUC). 

255009-IC-1-2009-1-SI-ERASMUS – EUCX-1 za sodelovanje v aktivnostih programa ERASMUS je VSŠ Šolskega centra Celje prejela dotacijo za izvajanje aktivnosti: ERASMUS MOBILNOSTI v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

ERASMUS – MOBILNOST ŠTUDENTOV, Šolski center Celje, Višja strokovna šola

ERASMUS MOBILNOSTI za študijsko prakso v študijskem letu 2012/2013

Študent gradbeništva Amadej KARO je v okviru programa ERASMUS opravil študijsko prakso (SMP) in se praktično izobraževal v Estoniji kot državi članici EU v gospodarski družbi AS Saare Erek (Ltd), Estonija, v času od 25. 3. 2013 do 3. 6. 2013.

Študent gradbeništva Uroš KOZEL je v okviru programa ERASMUS opravil študijsko prakso (SMP) v Avstriji kot državi članici EU v gospodarski družbi SB BAU Gmbh, v času od 15. 4. 2013 do 21. 6. 2013.

Študent gradbeništva Dalibor GAJIĆ je v okviru programa ERASMUS opravil študijsko prakso (SMP) in se praktično izobraževal na Švedskem v CMAX AB, od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013.

Za mobilnost študentov z namenom prakse so bila na voljo 3 mesta po naslednjih kriterijih:

  • ERASMUS Mobilnost študentov z namenom prakse
  • KAJ: Praktično izobraževanje v tujini, pridobivanje praktičnih izkušenj
  • KDO: študent, ki je vpisan v prvi ali drugi letnik višješolskega programa
  • ZA KOLIKO ČASA: Najmanj 2,5 meseca (oz. ne manj kot 10 tednov)
  • KAM: v podjetje, organizacijo, ustanovo v eni od 31 sodelujočih držav
  • Upravičeno obdobje za študente je  1. 6.2 012–30. 9. 2013

 Erasmus mobilnost študentov VSŠ Šolskega centra Celje pomeni:

  • možnost opravljanja prakse v tujini,
  • pridobivanje izobraževalne, lingvistične in kulturne izkušnje v času bivanja in usposabljanja v tuji državi,
  • vzpostavitev sodelovanja z izobraževalno institucijo oz. podjetjem, v kateri študent opravlja praktično usposabljanje,
  • izpopolnitev strokovnega znanja in pridobivanje delovnih izkušenj,
  • spoznavanje evropskega trga dela,
  •  izboljšanje oz. pridobivanje novih spretnosti,
  • seznanjanje z novim ekonomskim in socialnim okoljem,
  • vzpostavitev in navezovanje stikov,
  • spoznavanje usmeritev in trendov okolja usposabljanja in
  • spoznavanje razvojnih trendov in gospodarstva države usposabljanja.

ERASMUS – MOBILNOST UČITELJEV, Šolski center Celje, Višja strokovna šola

ERASMUS MOBILNOSTI za izpopolnjevanje v študijskem letu 2012/2013

Predavatelja Milorad Mišo KNEŽEVIĆ in Natalija BELA sta se v okviru programa ERASMUS udeležila študijskega usposabljanja (STT) v Estoniji kot državi članici EU na Kuressaare Regional Training Centre, Estonija v času od 11. 5. 2013 do 19. 5. 2013.

Za mobilnost učiteljev z namenom izpopolnjevanja so bila na voljo 3 mesta po naslednjih kriterijih:

 1. ERASMUS Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja
  • KAJ: zaposleni se usposablja v tujini
  • KDO: zaposleni na nosilkah EUC ali drugje
  • ZA KOLIKO ČASA: 5 delovnih dni
  • KAM: na izobraževalno institucijo
  • Upravičeno obdobje za zaposlene je 1. 6. 2012 – 30. 9. 2013

Ad II Erasmus mobilnost učiteljev VSŠ Šolskega centra Celje:

  • nadgradnja strokovnega znanja ter pridobivanje novih znanj in idej,
  • seznanitev z drugačnostjo dela na strokovnem področju v državi gostiteljici,
  • osvajajo nove miselnosti,
  • izmenjava izkušenj in pridobivanje novih,
  • spoznavanje sistema usposabljanja in izobraževanja, metod dela in novih tehnologij,
  • vzpostavljanje novih stikov in poslovnih razmerij,
  • seznanjanje s trendi razvoja strokovnega izobraževanja,
  • spoznavanje možnosti in priložnosti na področju izobraževanja in usposabljanja v mednarodnem okolju in
  • povečanje obsega sodelovanja med državami EU.

 __________________________________________________________________________

Delovni program izpopolnjevanja v okviru programa Erasmus

Usposabljanje je potekalo po naslednjem programu: Mobilnost zaposlenih na področju terciarnega izobraževanja

 1. Izvajanje praktičnega programa strokovnega izobraževanja (obisk šolskih delavnic in šolskih prostorov s predstavitvijo)
 2. Ustvarjanje dodane vrednosti za študente kot možnostjo opravljanja praktičnega izobraževanja (predstavitev, obiski gradbišč)
 3. Izboljšanje kakovosti v procesu poučevanja in učenja (delavnica)
 4. Vloga izobraževalne institucije pri izboljšanju regionalnega razvoja (delovni sestanek, ogled energijsko varčnega objekta)
 5. Konkurenčnost institucije na področju izobraževanja v lokalni regiji (predstavitev)
 6. Mednarodno sodelovanje (delavnica s predstavniki Italije, Latvije, Estonije in Slovenije)

OPIS: ERASMUS, mobilnost zaposlenih

Usposabljanja za učitelje VSŠ, v obsegu 5 delovnih dni, sta se udeležila predavatelja VSŠ Milorad Mišo KNEŽEVIĆ in Natalija BELA, in sicer na Kuressaare, AMETIKOOL, Regional Training Centre, Estonija, v času od 11. 5. 2013 do 19. 5. 2013.

Glede prednosti sta udeleženca programa omenila spoznavanje drugačnega delovnega in kulturnega okolja, izpopolnjevanje strokovnega tujega jezika in terminologije, navezovanje novih poznanstev ter morebitno nadaljnje širjenje mreže sodelovanja za predavatelje, kakor tudi nudenje možnosti organiziranja praktičnega izobraževanja v podjetjih za študente gradbeništva.

Predavatelja sta bila zadovoljna z izvedbo projekta, saj so se gostitelji iz Kuressaare Ametikool, Regional Training Centre, Estonija, izjemno potrudili pri izvedbi programa in organizirali še obisk gradbene delavnice ter delovni sestanek na otoku Vilsandi, ki je del zaščitenega dela naravnega parka Estonije, kakor tudi predstavitev obnove in rekonstrukcije energijsko varčne hiše z novimi materiali in ogrevalnimi sistemi, http://vilsandi.inotexgroup.eu.

 Album slik s projekta Leonardo 2013 – Estonija >>

Erazmus2013
Udeleženci mednarodnega seminarja (predstavniki Italije, Latvije, Estonije in Slovenije) iz uporabe kamna pri zidanju zidov, otok Vilsandi, Saaremaa.
Skip to content