Erasmus 2011–2012

PROGRAM ERASMUS 2011 V skladu z univerzitetno listino, ki jo je VSŠ Šolskega centra Celje pridobila za področje tercirarnega izobraževanja: Erasmus univerzitetna listina – Erasmus University Charter (EUC).  255009-IC-1-2009-1-SI-ERASMUS –EUCX-1…

Logistika nima meja -2009

Leta 2009 je na Šolskem centru Celje v okviru mednarodnega sodelovanja z JV Evropo potekal projekt, v katerem so poleg naših študentov Višje strokovne šole in dijakov Srednje šole za…

Projekti Leonardo da Vinci 2000-2006

  2006 2006-NL/06/B/F/PP/157604 European Maintenance – EUROMAINT, 1. 10 .2006–1. 10 .2008 2006–2008 Mobility LdV 2008-0012-LEO-VETPRO-12 Changes in vocational education initiated by local companies, 10. 11. 2008–14. 11. 2008 2006–2008…

Skip to content