Leta 2009 je na Šolskem centru Celje v okviru mednarodnega sodelovanja z JV Evropo potekal projekt, v katerem so poleg naših študentov Višje strokovne šole in dijakov Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko sodelovali še dijaki iz naslednjih partnerskih šol:
– Srednja prometna škola, ASUC »Boro Petrusevski«, Skopje, Makedonija,
– Tehnička škola Zaječar, Srbija, 
– Tehnička škola Pirot, Srbija,
– Srednja škola »Dositej Obradović«, Novi Kneževac, Srbija, 
– Tehnička škola Šabac, Srbija,
– Željeznička tehnička škola Beograd, Srbija,
– Tehnička škola »Rade Metalac«, Leskovac, Srbija, 
– Tehnička škola »Radoje Ljubićić« Užice, Srbija,
– Škola za cestovni promet, Zagreb, Hrvaška,
– Mješovita srednja saobraĉajna škola, Sarajevo, Republika Bosna in Hercegovina. 

Cilj projekta je bila izdelava slovarja, ki vsebuje besede in pogosto rabljene besedne zveze, vezane na prometno in logistično stroko, v vseh jezikih sodelujočih držav ter v angleščini.
S projektom smo želeli zbližati in spoznati mlade bodoče logiste in njihove učitelje ter tako pripraviti temelje tudi za kasnejša strokovna sodelovanja. Hkrati je bil projekt priložnost za druženje in spoznavanje različnih kultur.

Album slik z obiskov v okviru projekta.

Rezultat projekta LOGISTIKA NIMA MEJA je:

Skip to content