Podelitev diplom 2022

Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje smo 24. novembra 2022 v Narodnem domu v Celju podelili diplome 25. generaciji diplomantov naše šole.
V letošnjem letu si je z diplomo pridobilo strokovni naziv inženir oz. inženirka 105 diplomantov, in sicer 41 iz strojništva, 19 iz področja gradbeništva, 35 iz mehatronike in 10 iz avtoservisnega menedžmenta. Med diplomanti je 64 študentov rednega in 41 študentov izrednega študija. V 26 letih delovanja višje strokovne šole je na naši šoli diplomiralo 2.772 diplomantov v petih višješolskih programih.

Višja strokovna šola že šestindvajset let sodeluje pri izobraževanju in vzgoji inženirskega kadra v slovenskem prostoru. Vseh teh rezultatov pa ne bi bilo brez dobrega predavateljskega kadra in dobrega sodelovanja z gospodarstvom. Povezuje nas praktično izobraževanje študentov, reševanje realnih problemov v podjetjih skozi nastajanje diplomskih del in predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva. Zato bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem predavateljem, mentorjem in predstavnikom gospodarstva za nenadomestljiv prispevek k izvedbi izobraževalnega procesa in s tem tudi k uspešnemu delu naše šole.

Tudi letos smo podelili nagrade najboljšim diplomantom generacije 2020 in to so:
Jernej Piškur – ASM,
Iztok Topler – GRA,
Adnan Hrvić – MEH in
Andrej Cigale – STR.

Zlati diplomant 2022 pa je Andrej Cigale.

Zlati diplomant 2022 pa je Andrej Cigale.

Priznanje Naj mentor 2022 pa si je prislužil dr. Ivan Gubenšek, saj je bil v tem letu mentor 16 diplomantom.

Nekaj utrinkov s podelitve: 

Skip to content