Mladi se danes radi odločijo za samostojno podjetniško pot, zato so študenti 1. letnika programa Avtoservisni menedžment v okviru vaj pri predmetu Finančno poslovanje in podjetniško pravo v torek, 30. 5. 2023, obiskali AJPES Celje (agencijo RSLO za javnopravne evidence in storitve). Spoznali so storitve, ki jih AJPES nudi podjetjem in posameznikom. Študentje so po skupinah navidezno ustanovili podjetje na osnovi lastnih idej. Opozorjeni so bili na pasti, ki pretijo podjetnikom, ter kaj je dobro vedeti preden se nekdo odloči za podjetniško pot. 

Študenti 1. letnika ASM

Skip to content