Poročilo o strokovni ekskurziji v podjetjih Unior, d. d. in GKN driveline Slovenija, d. o. o.

Datum ekskurzije: 17.3.2017, med 8.00 in 12.00.

V podjetju Unior nas je ob 8. uri sprejel g. Gregor Kovačič. Predstavil nam je podjetje Unior, načrt ogleda, seznanil nas je z redom, pravili ogleda in varstvom pri delu. Najprej nas je popeljal skozi obrat Kovačnica. V oddelku orodjarne smo videli tehnološke faze izdelave utopnih orodij. Ogledali smo si HSC obdelavo utopnega orodja. Posebnost tega je mehanska obdelava relativno trdega toplotno obdelanega materiala. Sledil je ogled delovanja potopne erozije in podrobneje smo spoznali metode in postopke zaključne »ročne« dodelave in popravila utopnega orodja.

Ogled kovačnice smo pričeli z ogledom kovaških kladiv in preš v njej. Videli smo delovne korake pri utopnem kovanju od segrevanja materiala, kovaškega valjanja, utopnega kovanja in obrezovanja odkovkov. Zelo zanimivo je bilo opazovati delo robotiziranih postopkov kovanja, kalibriranja in obrezovanja odkovkov. Ogled kovačnice smo zaključili z ogledom toplotne obdelave, čiščenja-peskanja, končne kontrole in priprave za odpremo odkovkov.

Pot smo nadaljevali skozi obrat Sinter, kjer smo videli celoten postopek sintranja od priprave mešanice kovinskega prahu do končne kontrole. Nekateri so lahko z roko (lomili) ugotavljali trdnost stisnjenih izdelkov iz kovinskega prahu.

Ogled smo zatem nadaljevali v obratu Ročno orodje. Podrobno so nam predstavili delovne korake izdelave ročnega orodja, vse od prevzemne kontrole odkovkov do končne embalaže izdelkov. Še posebej zanimiva sta bila ogleda tehnološkega postopka glajenja in površinske zaščite ročnega orodja.

Ekskurzija se je nadaljevala v obratu Strojna oprema, kjer izdelujejo namenske proizvodne celice in linije, ki so običajno delno ali popolnoma avtomatizirane. V fazi montaže smo si ogledali namenske stroje za obdelavo določenih sestavnih delov avtomobilov. Vidni so bili vsi bistveni elementi stroja, zgradba stroja in pojasnjen je bil način delovanja. Zatem je sledil ogled strojnega parka, kjer lahko obdelujejo sestavne elemente strojev na izjemno ozke tolerance. Nazadnje je bila predstavljena merilnica s pripadajočo opremo in njenim poslanstvom v proizvodnem procesu izdelave strojev in zagotavljanja kakovosti.

Po ogledu Uniorja smo ekskurzijo nadaljevali v podjetju GKN. Pred ogledom so na kratko predstavili poslovanje podjetja in nas seznanili s pravili varstva pri delu. Sledil je ogled posameznih linij proizvodnje homokinetičnih zglobov. Nekatere postopke smo podrobneje spoznali s tehnološkega in proizvodnega vidika. Zanimive so bile tehnološke značilnosti izdelave kletke, tripode, tulpe, čepa in montaže homokinetičnega zgloba. Spoznali smo proces toplotne obdelave izdelkov in laboratorij, kjer redno spremljajo in nadzorujejo vse parametre toplotnih obdelav. Predstavili so nam številno opremo za pripravo vzorcev za metalurške raziskave.

Omenjena ekskurzija je bila študentom zelo všeč, saj so lahko spoznali številne primere dobre prakse v strojništvu. Prikazanih je bilo kar nekaj zgledov, na kaj vse je potrebno paziti in upoštevati, da je izdelek kvaliteten, izdelan v določenem roku ter za sprejemljivo ceno. Študentom je bilo jasno prikazano, kako pomembno je inženirsko načrtovanje, znanje, zdrava pamet pri kočljivih odločitvah in seveda izkušnje.

Strokovne ekskurzije se je udeležilo 31 študentov. Zaključek ekskurzije je bil okrog 12.00.

 

Napisal: dr. Ivan Gubenšek, 

Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Celje, 17.3.2017

 

 

 

 

 

Skip to content