Šolski center Celje, Višja strokovna šola objavlja razpis za zbiranje prijav

Razpis ERASMUS+ MOBILNOSTI za študijsko prakso v študijskem letu 2015/2016.

Na razpis se lahko prijavijo vsi študentje Višje strokovne šole, ŠCC, ki:
– imajo v tekočem študijskem letu status študenta prvega ali drugega letnika višješolskega programa.

Študentje lahko v okviru ERASMUS programa opravljajo študijsko prakso (SMP) v tujini v gospodarskih družbah, organizacijah in drugih institucijah v državah članicah EU.

Višja strokovna šola razpisuje za mobilnost študentov z namenom prakse 1 mesto.

ERASMUS+ Mobilnost študentov z namenom prakse
KAJ: Praktično izobraževanje v tujini
KDO: 1 študent, prednost imajo študentje z že vzpostavljenim stikom v državi EU.
ZA KOLIKO ČASA: Najmanj 2,5 meseca (oz. ne manj kot 10 tednov)
KAM: v podjetje, organizacijo, ustanovo v eni od držav EU.
Upravičeno obdobje za študente je 01.06.2015 – 30.09.2016.
 
DOKUMENTACIJA
Znesek dotacije bo študentu dodeljen na podlagi podpisane pogodbe o praktičnem usposabljanju in prilog, (Sporazum o praksi, Program prakse študenta in zaveza kakovosti, Erasmus študentska listina in Končno poročilo mobilnosti študentov (praksa).
 
Znesek Erasmus dotacije
1.350,00 EUR za mobilnost študentov (prvo nakazilo 80% zneska ob podpisu pogodbe in 20% po opravljeni praksi in oddanem poročilu na ustreznem obrazcu)
 
Prijavni postopek
Vsi zainteresirani študenti se lahko prijavijo do vključno 27. novembra 2015, (velja osebno oddana prijava v referat VSŠ).
 
 
Kriteriji izbora:
– znanje tujega jezika;
– vzpostavljen kontakt s podjetjem v EU;
– primernost prakse glede na študijski program;
– motivacija;
– praktične izkušnje.
S kandidati bo opravljen kratek razgovor.
 
Dodatne informacije
Telefon: 03 428 58 29, E-pošta: natalija.bela@sc-celje.si
Skip to content