20-let-samo simbolV letu 2016 praznujemo že 20-letnico delovanja Višje strokovne šole Celje. 

Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja učinkovit in družbeno odgovoren prenos znanj v prakso in ustvarjamo dobro zaposljiv inženirski kader.

Osnovni cilj je preseganje pričakovanj študentov in organizacij, v katere se lahko vključujejo študenti ob uravnoteženem zadovoljevanju interesov ustanoviteljev, zaposlenih in okolja. 

sola1-20-let-slider

 

Datum:   Zgodovinski mejnik v delovanju šole:
3. 7. 2015   Na VSŠ diplomirala prva študenta programa Avtoservisni menedžment in si pridobila 6. raven izobrazbe in strokovni naziv avtoservisni inženir
1. 10. 2013   Začetek izvajanja novega programa AVTOSERVISNI MENEDŽMENT in zaključek programa LOGISTIKA
27. 2. 2012   Izvedena prva redna Zunanja evalvacija – NAKVIS (27. 2.- 28. 2. 2012)
1. 12. 2009   50 let Šolskega centra Celje, 1. 10. 2008; v študijskem letu 2008/2009 smo začeli izobraževati po NOVIH PRENOVLJENIH PROGRAMIH
1. 10. 2006   Prva generacija rednih študentov v programu Mehatronika smo vpisali v študijskem letu 2006/2007
1. 10. 2005   Študijsko leto 2005/2006 pa pomeni zopet prelomnico, saj vpišemo prve generacije izrednih študentov v programa Mehatronika in Promet
1. 10. 1999   Redni študij gradbeništva smo začeli izvajati v študijskem letu 1999/2000
11. 11. 1998   Podelitev prvih diplom VSŠ; diplomiralo je 26 študentov strojništva
1. 10. 1998   V študijskem letu 1998/1999 smo vpisali prvo generacijo izrednih študentov v programu Gradbeništvo in Strojništvo
1. 10. 1996   V študijskem letu 1996/1997 smo vpisali prvo generacijo študentov v program Strojništvo – redni študij
Skip to content