V torek, 14. junija 2011, smo gostili na ŠCC VSŠ predstavnike Obrtne zbornice Slovenije, Centra za poklicno izobraževanje in pripravljalce katalogov znanj v višješolskem programu AVTOSERVISNI MENEDŽMENT.
Predsednik sekcije avtoserviserjev na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije gospod Šel Ivan je v vabilu na strokovno srečanje zapisal takole:
Višješolski študijski program je plod dolgoletnih prizadevanj sekcije avtoserviserjev pri OZS za vzpostavitev vertikale v izobraževalnih programih s področja avtoservisne stroke. Verjamemo, da bo z vzpostavitvijo izobraževanja omogočeno mnogim izboljšanje strokovnosti in zadoščena želja po najboljši možni izobrazbi na strokovnem področju na domačih tleh – tako v družinskih podjetjih kot v drugih firmah, ki so povezane z avtoservisiranjem. Prav zato bi se vam za vaš prispevek in vaše sodelovanje pri pripravi programa radi zahvalili skupaj s predstavniki Centra RS za poklicno izobrazevanje, ki nas je pri pripravi progama ves čas usmerjal in nam nudil strokovno podporo.

Slika%2003
Na svečani podelitvi potrdil so spregovorili še:
gostitelj – gospod Razpet, ravnatelj VSŠ,
gospod Čuš, predsednik Odbora za izobraževanje OZS,
gospod Šteferle, predstavnik OZS v Strokovnem svetu,
gospa Žnidarič, predstavnica CPI,
gospod Šel, predsednik UO sekcije avtoserviserjev pri OZS. 
Višja strokovna šola Celje tudi s tem dogodkom potrjuje svoje poslanstvo, v katerem imamo zapisano:
šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja učinkovit in družbeno odgovoren prenos znanj v prakso in ustvarjamo dobro zaposljiv inženirski kader.

Skip to content