Pravopisna pravila nam marsikdaj povzročajo preglavice, zmedeni pa smo tudi zaradi njihovega neupoštevanja v javni rabi. V okviru projekta CiljajVišje! organiziramo izpopolnjevanje, ki nam bo dalo odgovore na številna pravopisna in slogovna vprašanja o rabi velike in male začetnice, ločilih, pisanju prevzetih besed in še marsičem. Poudarek bo na praktični uporabi pravopisnih pravil in izboljšanju jezikovnega sloga.

 

Z jezikovno pravilnostjo do večje sporočilne učinkovitosti

Vsaka oblika sporazumevanja je ogledalo posameznika. Zato je pomembno, da je besedilo slovnično, pravopisno in slogovno ustrezno. Jezik je seveda živ in jezikovna pravila se prilagajajo sodobnemu življenju, v katerem velik del sporazumevanja poteka preko elektronskih medijev.  Namen programa izpopolnjevanja je nadgraditi in obogatiti jezikovno znanje udeležencev, izboljšati  njihov slog pisanja in govorjenja, zmanjšati vrzeli v njihovem sporazumevanjem preko elektronskih medijev ter prikazati rešitve za jezikovne težave. Slogovne neustreznosti se največkrat ne zavedamo, saj je ta pogosto zelo globoko zakoreninjena v govorjenih in zapisanih besedilih mnogih ljudi. Z vajo seveda lahko izboljšamo tudi slog izražanja. To je pomembno, saj smo z ustreznim načinom sporazumevanja tudi sporočilno učinkovitejši.

Obseg programa: 25 ur

Link do prijave: https://www.1ka.si/a/329116

Urnik izpopolnjevanja:

Za vse dodatne informacije pišite na elektronski naslov: natalija.klepej@sc-celje.si

Vstopni pogoji za udeleženca:

  • Dokazilo, da je zaposlen (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca).
  • Dokazilo, da je prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja (sklep akreditacijske komisije ob imenovanju za predavatelja VSŠ ali potrdilo ravnatelja, da so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja predavali v programu višjega strokovnega izobraževanja ali še predavajo oziroma so potencialni strokovni delavci za izvajanje teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca).
  • Izvaja udeleženca

Od udeleženca se pričakuje aktivna udeležba na programu, ki bo vključeval tudi samostojno delo in izdelek.

Vabljeni.

Natalija Klepej Gržanič

Šolski Center Celje – MIC
Pot na Lavo 22, 3000 Celje
T   03/42 85 826
F   https://www.facebook.com/mic.sccelje/
sc-celje.si
      mic.sc-celje.si

 

Skip to content