V šolskem letu 2021/2022 odelo Slovenija, d.o.o. razpisuje možnost pridobitve kadrovske štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo po poklicnem, srednješolskem, dodiplomskem in podiplomskem programu z javno veljavnostjo v RS in sicer za primarne tehnične poklice, ki jih v podjetju prepoznavamo kot primarno pomembne in potrebne:

Rok za oddajo vlog: do vključno 31. 12. 2021. Kandidati pošljejo vlogo s kratkim življenjepisom na naslov: odelo Slovenija d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold ali na mail: kadrovska@odelo.si s pripisom: »ŠTIPENDIJE ODELO 2021/2022«.

Več informacij >>:

Skip to content