Po 1. juniju 2022 bodo lahko vodje del za manj zahtevne objekte z višješolsko izobrazbo, opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del v skladu z ZGO-1, vpisani v imenik vodij del in imajo najmanj deset let delovnih izkušnjah pri gradnjah, pridobili pooblastilo za zahtevne objekte

Več o novi zakonodaji je objavljeno na speltni strani IZS na povezavi >>

 

_______________________________________________________

Gradbeni zakon GZ-1 si lahko ogledate tudi na spletni strani PISRS >>

Uradni list 199/2021  (3972. Gradbeni zakon (GZ-1), stran 12570.) >>

Skip to content