2015–2016 ERASMUS 2016    Več informacij >>

V okviru Erasmus + – Mobilnost za izpopolnjevanje (KA1-HE-23/15), se je predavatelj Darko Pirtovšek udeležil študijskega usposabljanja v Bitoli (Makedonija) na Tehnični fakulteti Bitola, v času od 9.5. do 13..5. 2016.

 


2014–2015 ERASMUS 2015      Več informacij >>

Št.: KA1-HE-220/2014, ERASMUS+ – Mobilnost za izpopolnjevanje

Šolski center Celje, Višja strokovna šola v študijskem letu 2014/2015

Predavateljica Natalija BELA se je v okviru programa Erasmus+ udeležila študijskega usposabljanja v Talinu na Tallinna Ehituskool, Estonija, v času od 20. 9. 2015 do 27. 9. 2015.


2013–2014 ERASMUS 2014         Več informacij >>

Usposabljanje je potekalo po naslednjem programu:  ERASMUS, ERA MOB – 48/13, mobilnost zaposlenih na področju terciarnega izobraževanja.

Usposabljanje za učitelje VSŠ v obsegu 5 delovnih dni sta se udeležili predavateljici VSŠ  Natalija BELA in Stanka VRHOVEC, sicer v ROMUNIJI, Fakulteta za management, SPIRU HARET – BRASOV, v času od 24. 5. 2014 do 31. 5. 2014.


2012–2013 ERASMUS 2013       Več informacij >>

Pogodba o finančni pomoči za prakso v tujini v okviru programa Erasmus.

VŽU – ERASMUS mobilnost 2012–8326

Pogodba o finančni pomoči za mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU – ERASMUS mobilnost 2012–8326.


2010–2011 ERASMUS 2011      Več informacij >>

Pogodba o finančni pomoči za prakso v tujini v okviru programa Erasmus VŽU – ERASMUS mobilnost 2010–7048.

Pogodba o finančni pomoči za mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU – ERASMUS mobilnost 2010–7048.


2006

2006-NL/06/B/F/PP/157604 European Maintenance – EUROMAINT, 1. 10 .2006–1. 10 .2008


2006–2008

Mobility LdV 2008-0012-LEO-VETPRO-12 Changes in vocational education initiated by local companies, 10. 11. 2008–14. 11. 2008


2006–2008

Mobility LdV 2004-2474-MOB

Project Management in EU Projects, 1. 6. 2004–31. 5. 2006


2005       

Mobility LdV 2004-2475-MOB,

Europe Talks – Teachers Placement 24.10.2005 – 28.10.2005


2005     LdV Mobility 2005

Mobility in Civil and Mechanical Enginereering and Agriculture and Horticulture Dobrna, 12. 10. 2005–14. 10. 2005


2002      

Project EC, Mobility LdV, št. 99-085-LEO

European Dimensions – Placement of Young Workers, 1. 6. 2000–1. 6. 2002


2001–2003       

Project EC, Mobility LdV, št. 01-1015

European Dimensions – Placement of Young Workers, 1. 6. 2001–1. 6. 2003


2001–2002

Project EC, Mobility LdV, št. 01-1019

European Dimensions – Teacher Exchange, 1. 6. 2001–1. 6. 2003


2002

Mobility LdV Norway Teknologisk Institutt, LINKING UP FOR MOBILITY IN EUROPE, 17. 6. 2002–18. 6. 2002


2000      

PHARE 2000: CBC Toolmaking as Multicultural Skills: SL.00.09.03 – MK MOULD

Skip to content