Poročilo o izpopolnjevanju predavateljev VSŠ v okviru programa Erasmus v letu 2014

Opis

Usposabljanje je potekalo po naslednjem programu:  ERASMUS, ERA MOB – 48/13, mobilnost zaposlenih na področju terciarnega izobraževanja.

Usposabljanje za učitelje VSŠ, v obsegu 5 delovnih dni, sta se udeležili predavateljici VSŠ  Natalija BELA in Stanka VRHOVEC, sicer v ROMUNIJI, Fakulteta za management, SPIRU HARET – BRASOV, v času od 24. 5. 2014 do 31. 5. 2014.

Erazmus2014_b

Namen usposabljanja:

  • ugotavljanje in primerjava izobraževalnih možnosti v Romuniji,
  • vzpostavitev povezav za izobraževanje in usposabljanje študentov VSŠ,
  • širjenje zavedanja o skupnem evropskem prostoru (kulturnem, poslovnem izobraževalnem, …). 

Izvedene dejavnosti in aktivnosti:

  • spoznavanje vloge izobraževalne institucije Fakultete za management SPIRU HARET – Brasov, ROMUNIJA, pri izboljšanju regionalnega razvoja (vključevanje študentov pri načrtovanju in izvajanju evropskih projektov v mestu Brasov, delovni sestanek),
  • konkurenčnost institucije na področju izobraževanja v lokalni regiji (predstavitev),
  • možnost nadaljnjega izobraževanja študentov zaradi pridobivanja novih izkušenj, povezav, tudi podjetniških možnosti (ustvarjanje dodane vrednosti za študente)  v okviru Fakultete za management SPIRU HARET – Brasov, ROMUNIJA:

– spoznavanje programov v okviru področja študija menedžmenta in področja psiholoških in pedagoških znanj kot uporabnih znanj v vseh vidikih HRM (Human resource management),

– spoznavanje organiziranosti študijskih  programov; uvajanje Bolonjskega sistema,

– spoznavanja študijskih možnosti fakultete (prostorov, opreme s predstavitvijo delavnic, laboratorijev).

  • možnosti izvajanje praktičnega programa strokovnega izobraževanja predvsem študentov programa ASM, VSŠ Celje (obisk Servisno distribucijske delavnice in hiše Renault, SICARU, Brasov),
  • spoznavanje konkretne prakse (GHERASIM CATALIN MARIUS, Ph.D.), vključevanja uporabnih znanj (področje psihologije in menedžmenta) in primerjava.

Ugotovitve in spoznanja

Študijsko okolje je v vsebinskem (vsebinska zasnova programov, uvajanje bolonjskega sistema, organiziranje študijskih dejavnosti) in organizacijskem smislu (opremljenost, prostorske in študijske možnosti) zelo primerljivo slovenskemu (našemu). Vključevanje fakultete in s tem študentov v dejavnosti oz. projekte lokalne skupnosti predstavlja veliko prednost za oboje, v smislu aktivnih povezava z neposredno in aktualno prakso in s tem možnosti za uveljavljanje tako fakultete kot študentov.

Erazmus2014_d

Velik poudarek, ki ga fakulteta pri vsebinskemu načrtovanju in izvajanju programov daje vsebinskim področjem, ki se nanašajo na kakovost medosebnih odnosov, je ne samo primerljiv zasnovi študijskih programov pri nas (splošni predmeti, tehnični predmeti), kaže tudi močno zavedanje in težnjo po dvigu kakovosti in kulture v medčloveških odnosih, na katerem koli področju poklicnega delovanja.

Erazmus2014_a

Morebitno nadaljnje širjenje mreže sodelovanja za predavatelje, kakor tudi nudenje možnosti organiziranja praktičnega izobraževanja v podjetjih za študente ter eventuelno nadaljnje izobraževanje študentov, lahko predstavlja nove izzive, tako na področju usposabljanja naših študentov, kot tudi možnosti njihovega nadaljnjega izobraževanja in tudi pri širjenju podjetniških povezav.

 Stanka Vrhovec, Natalija Bela

   Erazmus2014_c

 

 

 

Skip to content