Predavanje v okviru ALUMNI kluba VSŠ ŠCC je potekalo na Šolskem centru Celje na VSŠ, dne 20. 3. 2024, od 16:15 do 18:00 ure v predavalnici D12.

Tema predavanja je bila ”Vpliv kemijskih in mineralnih dodatkov na beton”, ki ga je izvedel g. Vedran Bekrić, dipl. inž. grad., zaposlen kot tehnični svetovalec za tehnologijo betonov v podjetju TKK Srpenica. Tega srečanja se je udeležilo 7 udeležencev, od tega 5 bivših diplomantov VSŠ ŠCC ter 2 predavatelja VSŠ ŠCC.

Poudarek tega posveta je bil na praktičnem prikazu uporabe različnih kemijskih in mineralnih dodatkov v betonu, ki izboljšajo in ohranjajo kvaliteto in trajnost različnih vrst betona.

Najprej so bile predstavljene glavne osnovne sestavine betona in njihove fizikalno- kemijske zahteve: vezivo (cement, pucolani, žlindra, mikrosilika, elektrofilterski pepel, …), agregat- rečni- drobljeni gramoz in drobljeni agregat iz kamnoloma ter voda. Prikazani so bili kemijski dodatki betonu, ki povečajo zmrzlinsko odpornost betona- dodatki proti zmrzovanju in tudi t. i. superplastifikatorji, ki omogočajo zmanjšanje količine vode (nižji vodo-cementni faktor) in izboljšanje obdelavnosti sveže betonske mešanice ter povečajo trajnost betona.

Odpornost na zmrzovanje izboljšamo tudi s kemijskimi dodatki betonu, t. i. aeranti, deloma pa se zmanjša tudi nekoliko masa betona, saj takšen beton vsebuje kontrolirano količino majhnih, enakomerno razporejenih zračnih mehurčkov.

Prikazani so bili tudi plastifikatorji TKK Srpenica, ki pospešujejo vezanje oz. strjevanja betona (pozimi- nizke temperature), pa tudi takšni, ki upočasnujejo vezanje oz. strjevanje betona (poleti- visoke temperature). Hkrati eni in drugi plastifikatorji izboljšajo obdelavnost svežega betona ob pogoju, da se ne zmanjša količina vode v betonski mešanici.

Poznamo pa tudi posebne ekspanzijske dodatke betonu, ki omogočajo da beton nabrekne, potem se beton spet krči, vendar se zaradi tega ekspanzijskega dodatka manj krči kot pri običajnem svežem betonu (Cementol Ekspanditor).

Drugi takšen ekspanzijski dodatek betonu se npr. imenuje ”Cementol Antikontrakt”, ki zmanjša krčenje betona zaradi enakomernega sušenja otrdelega betona.

Za izvedbo industrijskih tlakov hal z mikroarmiranim betonom (uporaba polipropilenskih vlaken) se uporablja kot kemijski dodatek v betonu hiperplastifikator, ki deluje bolj počasi, omogoča zelo dobro in kontrolirano vgradljivost betona (tekoča konsistenca betona S4 ter ustrezno bolj enakomerno krčenje betona). Beton hal lahko vsebuje tudi dodatek proti prevelikemu obrusu tlaka (XM3 zahteva).

Poznamo pa še tudi kemijske dodatke v betonu za odpornost betona na kemijsko agresijo, zmrzovanje in tajanje (prisotnost soli) ter posebne dodatke za betoniranje pod vodo, …. Posebno mesto med betoni tudi zasedajo t. i. samozgoščevalni betoni (tekoče konsistence SF4), ki zelo dobro zalijejo vsa mesta v betonu tudi okoli goste armature in okoli vgrajenih odprtin. Ti betoni se ne vibrirajo z vibracijskimi sredstvi za beton, ker se sami razlijejo oz. zgoščujejo in ne pride do segregacije (kopičenja na enem mestu) agregatnih zrn. Uporabljajo se pri izdelavi AB montažnih elementov ter kjer se nahaja gosta armatura v betonu. Zelo pomembni so tudi vidni zunanji betoni, ki pa vsebujejo dodatke za zmrzlinsko odpornost (zunanje betonske fasade,podporni zidovi,…) in za odpornost na soli (AB talne plošče garaž trgovskih centrov in podobno, betonski hodniki na mostovih,…), kemijska odpornost pa načeloma pri vidnih betonih ni potrebna, razen morda izjemoma.

Za kemijsko odpornost betona se tudi uporabljajo sulfatno odporni cementi kot npr. pri gradnji AB čistilnih naprav, kanalizacije, … .

Skip to content