Na VSŠ ŠC Celje je 8. marca 2017 potekala zunanja evalvacija, ki jo je opravila mednarodna komisija NAKVIS-a. Pri pregledu so ugotovili, da šola dosega z zakonom predpisane standarde, določene z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.

Podrobno poročilo o prednostih dela in študija na VSŠ, kakor trudi o nadaljnjih izzivih in priložnostih, ki jim bomo na VSŠ v prihodnje še sledili, je zapisano v dokumentu  “Mnenje-NAKVIS-a o zunanji evalvaciji na VSŠ 18-5- 2017.pdf“.

Mnenje-NAKVIS-a o zunanji evalvaciji na VSŠ 18-5- 2017
Skip to content