Na VSŠ ŠC Celje je 26. in 27. oktobra 2021 potekala zunanja evalvacija, ki jo je opravila mednarodna komisija NAKVIS-a. Pri pregledu so ugotovili, da šola dosega z zakonom predpisane standarde, določene z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Dne 27. 2. 2022 so podali svoje mnenje.

Podrobno poročilo o prednostih dela in študija na VSŠ, kakor trudi o nadaljnjih izzivih in priložnostih, ki jim bomo na VSŠ v prihodnje še sledili, je zapisano v dokumentu  “Mnenje-NAKVIS-a o zunanji evalvaciji na VSŠ 27-2- 2022.pdf“.

Mnenje-NAKVIS-a o zunanji evalvaciji na VSŠ 17-2-2022
Skip to content