Aprila je bil sprejet Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1).  S tem zakonom so se spremenile oziroma dopolnile določbe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI). Novi zakon ureja področja štipendiranja, subvencionirane študentske prehrane, bivanja, višjega in visokega šolstva ter študentskega dela.

Novosti, ki jih prinaša ta zakon, in ki veljajo za višješolske študente:

  1. Subvencionirano bivanje – poleg dosedanje možnosti bivanja v dijaškem domu, pridobivajo pravico do bivanja v študentskem domu, če bodo izpolnjevali predpisane pogoje začne veljati s študijskim letom 2022/23.
  2. Ohranitev statusa študenta do konca študijskega leta, tudi če prej diplomirajo – začne veljati s študijskim letom 2022/23.
  3. Uvedba digitalne študentske izkaznice.
  4. Dodatek na delovno dobo tudi za čas opravljanja študentskega dela.
  5. Subvencionirana študentska prehrana tudi v poletnih mesecih.

 

Več si lahko preberete na portalu www.pisrs.si na povezavi (ZUPŠ-1):

ZUPŠ-1 2022-01-1186

Več si lahko preberete na portalu www.pisrs.si na povezavi (ZUPŠ-1):

Skip to content